Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

"Republiki socjalistyczne" i "republiki ludowe" - odpowiedź ExellPL

Witam. Od niedługiego czasu stalem sie zwolennikiem komunizmu, zacząłem zdobywać wiedze na waszych artykułach. Ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie - Czym się różni Republika Ludowa od Republiki Socjalistycznej? Republika Ludowa jest państwem komunistycznym bez socjalizmu (jak Chiny) ?

Odpowiedź WR:

 
Klasycy marksizmu nie precyzują nigdzie czym jest "republika socjalistyczna", "republika ludowa". Generalnie w naukowym socjalizmie formalna nazwa państwa ma niewielkie znaczenie. Istotną rzeczą dla marksisty jest analiza klasowa. Na tej podstawie możemy mówić o historycznie istniejących państwach robotniczych (polecamy tutaj nasz tekst dotyczący państw robotniczych ze stycznia 2015 http://1917.net.pl/node/19721 ). Większość zdegeneorwonych i zdeformowanych państw robotniczych było republikami "ludowymi", "socjalistycznymi", "demokratycznymi" bądź tez "ludowo-demokratycznymi". Republika ludowa to zarówno PRL, Węgry Kadara jak i Chiny od czasów Mao po obecne czasy turbokapitalizmu. "Republika socjalistyczna" to zarówno Rosja Radziecka z czasów Lenina, jak i też współczesny kapitalistyczny Wietnam.
 
Nazwa państwa robotniczego jest jedynie reliktem okoliczności w jakich powstało i w niewielkim stopniu oddaje jego polityczny charakter. Np. Rosja Radziecka i ZSRR od samego początku były "socjalistyczne" z tego względu, że powstały w wyniku rewolucji dokonanej przez pod przywództwem partii komunistycznej. Pozostałe państwa robotnicze powstały w wyniku przeszczepiania zbiurokratyzowanego systemu radzieckiego, bądź też rewolucj, ze znacznym udziałem chlopstwa, stąd też ChRL, PRL, KRLD... Niektóre z tych państw uzyskały później nazwę "Socjalistyczna" wskutek zmian konstytucyjnych mających odzwierciedlać rzekome postępy w budowie socjalizmu (Wietnam, Rumunia, Czechosłowacja, Jugosławia).

Społeczność

BLOOD