Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

Burżuazyjna propaganda w podręcznikach do historii

zlikwidować ipn.jpg

czw., 6 wrz 2018 o 22:01 Mateusz Wieczorek <mateusz.wczr[at]gmail.com> napisał(a):

Troche mi smutno, że w dzisiejszej Polsce, ja, osoba w wieku 16 lat, musze sie nauczyć z podręcznika, że Bolszewicy napadli, na Polske, że komunizm jest systemem zbrodniczym, i (jeżeli nauczyciel nam zada takie zadanie) jestem zmuszony napisać, dlaczego komunizm jest systemem zbrodniczym. W zadaniu nie moge odpowiedzieć, czy komunizm był, czy nie był systemem zbrodniczym, tylko jestem zmuszony pisać jednostronnie. W podręcznikach jest napisane o "terrorze komunistycznym", lecz o berezie kartuskiej (tak na szybko przeglądnąłem podręcznik, bo dostałem go dopiero dziś) nie mogę znaleźć takich informacji. Moge znaleźć informacje, że w sanacyjnej polsce opozycja miała swobode w głoszeniu swoich poglądów.
 
Odpowiedź WR:
 
W państwie kapitalistycznym edukacja młodego pokolenia, w szczególności edukacja historyczna, nie służy poznaniu obieektywnej prawdy ale tylko i wyłącznie zniechęceniu do jakichkolwiek postaw buntowniczych. Kapitaliści opłacają polityków a politycy opłacają autorów podręczników, toteż zgodnie z zasadą „byt kształtuje świadomość” ciężko byłoby oczekiwać, aby w podręcznikach od historii znalazły się treści promujące pozytywne strony Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Taka propaganda wśród młodego pokolenia, które niebawem wejdzie na rynek pracy mogłaby sprawić, że wyzyskiwani młodzi zaczną się masowo buntować, co byłoby absolutnie nie w smak zależnym od zyskom kapitalistów. Redakcja portalu WR nie jest jednak opłacana ani przez rząd, ani przez kapitalistów, działamy społecznie, tak więc możemy sobie pozwolić na więcej obiektywizmu.
 
"Wyjaśnij czemu państwa komunistyczne były zbrodnicze"
 
Po pierwsze - pytanie jest bardzo niescisłe, bo w ZSRR nie było żadnego "komunizmu" ani "systemu komunistycznego", ZSRR było biurokratycznie zdegenerowanym państwem robotniczym rządzanym przez partie komunistyczna. Ale w tym samym sensie to "komunistyczne" są równieżobecne turbokapitalistyczne Chiny. Komunizm to społeczeństwo bezklasowe, na świecie nigdy i nigdzie nie było komunizmu i nikt nigdy nie uważał ze komunizm udalo mu sie zbudować.
 
Po drugie - trzeba wyjaśnić dlaczego system "nazywany" jest zbrodniczym, a wiec "nazywany" przez kogoś, grupę ludzi, klasę społeczna, zwolenników pewnej opcji politycznej. Nie oznacza to ze ten system byl rzeczywiście (w świetle obiektywnej analizy) zbrodniczy i nie oznacza to, ze trzeba uwazac, ze ten system był zbrodniczy, nawet jeżeli nauczyciele tworzą presje aby tak uważać , oznacza to tylko tyle, ze autor pytania prosi o wymienienie najpopularniejszych argumentów przeciwko ZSRR, najprawdopodobniej chodzi o wymienienie zbrodni stalinowskiej biurokracji. Zbrodnie stalinowskiej biurokracji nie maja jednak nic wspólnego z komunizmem. Wymordowanie leninowskiego KC partii bolszewickiej przez Stalina nie slużyło przybliżeniu ZSRR do komunizmu, ale usunięciu opozycji politycznej oraz zapewnieniu uprzywilejowanej pozycji politycznej biurokracji stalinowskiej, która nieco ponad 50 lat po Wielkiej Czystce od wielkiej czystki odrestaurowała kapitalistyczne stosunki produkcji.
 
Generalnie należy zauważyć że uznanie danego systemu za "zbrodniczy" nie jest rzecz ściśle zdefiniowana, tylko zależy od klasowego stanowiska badacza/autora podręcznika. Autor tegoż podręcznika napisał go na zamówienie burżuazyjnego państwa polskiego, które buduje swój mit założycielski na antykomunizmie, propaguje kłamstwa o "komunistycznym totalitaryzmie", "sowieckiej okupacji Polski", tylko dlatego aby udowodnić sens swojej misji dziejowej w oczach spoleczeństwa, a w szczególności w oczach klasy robotniczej, która najbardziej straciła na dokonanej niespełna 30 lat temu kapitalistycznej kontrrewolucji. Kapitaliści przemilczają spora czesc zbrodni reżimow burżuazyjnych, zbrodni kolonializmu, faszyzmu imperializmu i wyolbrzymaja domniemane zbrodnie komunistów, które w rzeczywistości z komunizmem nie maja nic wspólnego. Rownie dobrze mzżnaby zadać nauczycielowi pytanie, dlaczego reżim III RP jest uważany za zbrodniczy - bieda, bezrobocie, bezdomność, klerykalna propaganda, masowa emigracja, represje wobec komunistów - czy tysiące samobójstw wśród ludzi pozbawionych środkow do życia nie są dowodem na zbrodniczy charakter kapitalizmu? Problem polega na tym, ze wladza chce nam narzucic jedynie słuszny model pojmowania historii, zgodny z interesami klasowymi rzadzącej burżuazji. Problem polega na tym ze panująca klasa kapitalistów, która stanowi zdecydowaną mniejszość w społeczeństwie wykorzystuje posiadany kapitał do narzucania swoich poglądów pozostałym klasom społecznym.
 
 
Terror komunistyczny”
 
Nie jest prawdą że rządy bolszewików „od samego początku” opierały się na przemocy. Lenin przed Rewolucją Październikową nie zakładał wprowadzenia terroru, wręcz przeciwnie, programem bolszewików było obumierania państwa, co siłą rzeczy zakłada minimalizację przymusu państwowego, a więc też i terroru w wypadku zwycięstwa rewolucji. Tak zwany „czerwony terror” stał się faktem dopiero w reakcji na terror kontrrewolucyjny, sam przewrót październikowy w Piotrogrodzie miał niemal bezkrwawy charakter. Szerzej o tym może przeczytać m.in. w książce Andrzeja Witkowicza pt. „Wokół terroru białego i czerwonego”. Zamach na Lenina i Mojsieja Urickiego dokonany 30 sierpnia 1918, a więc około 10 miesięcy po Październiku, doprowadził do wydania dekretu o „czerwonym terrorze” przez Sownarkom w dniu 5 września. Wszystkie represje w latach 1918-1921 były efektem wojny domowej a ich intensywność po roku 1921 drastycznie spadła. Dopiero dojście do władzy Stalina i rozprawa Stalina z opozycją w 1927 roku doprowadziły efektywnie do wzrostu represyjności państwa i powstania systemu obozów pracy.
Polski autorytaryzm
 
Po roku 1926 system rządów w Polsce nie miał wiele wspólnego z demokracją burżuazyjną. Po dokonanym przez wielbionego przez współczesną propagandę Piłsudskiego krwawym zamachu stanu (ponad 900 ofiar) rozpoczęły się masowe represję opozycji. Niewygodnych polityków, takich jak lider PSL Wincenty Witos zamknięto w twierdzy w Brześciu nad Bugiem. Radykalnych przeciwników reżimu, w tym komunistów, sanacyjna władza uwięziła w obozie w Berezie Kartuskiej. Owszem, ta skala represji była mniejsza niż np. w III Rzeszy, gdzie wszystkie partie opozycyjne były zakazane, ale jednak reżim II RP daleki był od poszanowania swobód demokratycznych. Komunistyczna Partia Polski, wyjąwszy pierwszych kilka miesięcy swojego istnienia, była organizacją całkowicie nielegalną. Dodatkowo reżim II RP wyjątkowo brutalnie obchodził się ze strajkującymi robotnikami, w samym tylko Krakowie władza przynajmniej dwukrotnie strzelała do robotników – w 1923 i 1936, w Poznaniu – w 1920, we Lwowie – 1936. Z Warszawą za to związane są nazwiska Hibnera, Kniewskiego i Rutkowskiego – zamordowanych w 1923 i Henryka Gradowskiego – zamordowanego w 1931 roku. Nie tylko ultrafaszyści z ONR byli więc aktywnie zwalczani przez władze polskie. Komintern i Komunistyczna Partia Polski nazywały reżim Piłsudskiego i jego następcą „faszyzmem”. Lew Trocki wolał jednak określenie „bonapartyzm” nawiązujące do autorytarnych rządów cesarza Francji z początków XIX wieku.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci