Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Ziobro kradnie laptopy - i nie oddaje! Bezprawie i opieszałość sądów i prokuratury

ziobromem

W dniu 30 kwietnia właściciel domeny WR padl ofiarą państwowych represji. Działając z rozkazu prokuratury policjanci zabrali laptop, komórkę i telefon. Zażalenie, wysłane przez nas w dniu 7 maja zostało oddalone - na to, aby dowiedzieć że "Wydanie postanowienia o żądaniu wydania rzeczy było celowe i zasadne wobec konieczności dalszego prowadzenia postępowania przygotowawczego w sposób rzetelny i zupełny. Dopiero zatrzymanie i oględziny zabezpieczonych rzeczy mogły tak naprawdę skutkować ocenę ich przydatności do dalszego postępowania. Dokonanie czego nie było możliwe w inny sposób".

Abstrahując od faktu, że przedmiot, w którym prowadzone jest postępowanie jest absurdalny - nieistniejące przestępstwo "propagowania komunizmu", również sposób prowadzenie tej sprawy przez prokuraturę urąga wszelkim standardom. Przedmiotem zainteresowania w tej sprawie nie był bowiem hardware, lecz dane znajdujące się w urządzeniach. W tym wypadku powinno wykonać się kopię binarną danych. Widać jednak że celem prokuratury i sędziów nie jest przeprowadzenie rzetelnego śledztwa z szacunkiem dla obywatela, a tylko i wyłącznie wypełnianie politycznych rozkazów ministrów Ziobry - odpowiedzialnego za prokutaturę i Brudzińskiego - odpowiedzialnego za złożenie donosu przeciwko nam.
 
 Dokument, który przyszedł na adres właściciela naszej domeny w ostatni piątek, jest tego najlepszym dowodem.  Około dwóch miesięcy temu, kiedy stało się jasne, że prokuratura zamierza iść w zaparte i bronić bezprawnych represji, złożyliśmy wniosek o wydanie rzeczy, które zostały de facto ukradzione w efekcie nadużyć. Po niemal dwóch miesiącach czekania otrzymaliśmy negatywną i wymijającą odpowiedź "Decyzja o otrzymanym przedmiocie zostanie podjęta najwcześniej po uzyskaniu akt sprawy z prowadzącej ją jednostki Policji". Zgranie z danych z dysków twardych to kilkanaście minut pracy informatyka. Tymczasem prokuratura trzyma urządzenia już od kwietnia i potrzebowała dwóch miesięcy aby ustosunkować się do naszej bardzo prozaicznej prośby, dotyczącej tylko tego, aby organy ścigania burżuazyjnego państwa uszanowały tak ukochane przez siebie prawo własności.
 
To wszystko pokazuje, że jedynym celem Brudzińskiego i Ziobry jest tak naprawdę wprowadzenia atmosfery strachu i celem sterroryzowania i wyelimiowania jakiejkolwiek opozycji przeciwko reżimowi PiS, na razie prowadzone metodami prawno-sądowymi a nie bojówkarskimi, chodź bez respektu dla prawa. I tym razem, najpierw przyszli po komunistów.
 
Chcielibyśmy przekazać panom Ziobro i Brudzińskiemu, że tym samym bardzo pomylili się w ocenie swojego przeciwnika. Portal Władza Rad zawsze będzie stał w obronie istnienia wolnych mediów w Polsce, w obronie demokratycznych praw obywatela w sterowanym przez narodową burżuazję autorytarnym państwie. Uważamy, że w Polsce nie ma miejsca na antykomunizm, zwłaszcza na policyjny antykomunizm Ziobry-Brudzińskiego, który jest tylko pretekstem do łamania praw człowieka.
 
  Czytelników zapewniamy, że w najbliższych dniach na naszej stronie pojawią się kolejne dokumenty, jakie nadeślemy do Rzecznika Praw Obywatelskich i do organizacji międzynarodowych
 
 
 
Poniżej treść pisma, które właściciel naszej domeny otrzymał w piątek 21 września 2018 :

 
[PROKURATURA REJONOWA]

[Warszawa-Mołotów]

[w Warszawie]

[ul. Wiktorska 91a, 02-582 Warszawa]

[-2-]

Sygn. akt. PR 2 Ds. 2074.2018.VI Warszawa, 11.IX.2018[dane osoby represjonowanej]W związku z ostatnim pismem w sprawie sygn. jw. o czyn z art. 256 par. 1 kk dotyczącym rzeczy wskazanym w nim, a zabezpieczonych w trybie procesowym informuję, że decyzja we wnioskowanym przedmiocie zostanie wydana najwcześniej po uzyskaniu akt sprawy z prowadzącej ją jednostki Policji, nadto z uwzględnieniem etapu postępowania dla jej podjęcia.

[PROKURATOR]

[Sławomir Mycek]
[PROKURATURA REJONOWA]
[Warszawa-Mołotów]
[w Warszawie]
[ul. Wiktorska 91a, 02-582 Warszawa]
[-2-]
 
Sygn. akt. PR 2 Ds. 2074.2018.VI Warszawa, 11.IX.2018
 
 
 
 
 
 
[dane osoby represjonowanej]
 
 
 
W związku z ostatnim pismem w sprawie sygn. jw. o czyn z art. 256 par. 1 kk dotyczącym rzeczy wskazanym w nim, a zabezpieczonych w trybie procesowym informuję, że decyzja we wnioskowanym przedmiocie zostanie wydana najwcześniej po uzyskaniu akt sprawy z prowadzącej ją jednostki Policji, nadto z uwzględnieniem etapu postępowania dla jej podjęcia.
 
 
 
 
[PROKURATOR]
[Sławomir Mycek]
 

Społeczność

dzierżyński