Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 30 gości.

Bodnar z Ziobrą razem przeciwko WR. Odpowiedź RPO na zażalenie

Adam Bodnar

Poniżej publikujemy odpowiedź biura RPO na skargę złożoną przez właściciela domeny WR. Jak widzimy Bodnar poparł „demokratycznego” prokuratora. Tym samym mamy kolejny dowód
1) wspólnej linii politycznej między liberałami i prawicowymi populistami w stosunku do wolności politycznej dla komunistów oraz 2) klasowego charakteru wymiaru sprawiedliwości.
 
Redakcja WR
 
________________________________________________________________________________
 
                                                                                   Warszawa, 26.09.2018
 
BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Zespół Prawa Karnego
 
 
II.519.761.2018
 
                                                                              [dane osoby represjonowanej]
 
 
Szanowny Panie,
W nawiązaniu do naszej uprzedniej korespondencji, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich zawiadamiam, że Rzecznik otrzymał z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie odpowiedź na Pana skargę dotyczącą postępowania o sygn. akt PR 2 Ds.2074.2017.VI o czyn z art. 256 par. 1 kk.
Prokurator m.in. poinformował, że Pana zażalenie na wydane w niniejszej sprawie postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu, nie zostało uwzględnione przez Sąd. W zakresie tegoż prokurator podał, iż rzeczy zostały wydane na dobrowolnie na Pana żądanie [sic!], a Pan nie zgłaszał zastrzeżeń do czynności przeszukania.
Analiza nadesłanego pisma – w ocenie Rzecznika nie daje podstaw do przyjęcia, aby przy rozpoznawaniu wskazanej sprawy, ze strony prowadzących ją organów, doszło do naruszenia Pana praw i wolności obywatelskich.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż postępowanie jest kontynuowane, dlatego Rzecznik nie podejmie innych działań w tej sprawie.
 
 
                                                                                          Z poważaniem
                                                                                          mgr Krzysztof Marczuk
                                                                                          Główny Specjalista
 
 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

1917 rev