Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 34 gości.

Represje wobec WR: Ziobro oddaje telefon, zatrzymuje laptopa i dyski zewnętrzne.

ziobromem

5 października właściciel domeny WR - po ponad 5 miesiącach - odzyskał swój telefon komórkowy. Tego samego dnia otrzymał poniższy odpis postanowienia o zatrzymaniu laptopa i dysków zewnętrznych, które "są niezbędne dla dalszego toku postępowania" w sprawie, przypomnijmy, nieistniejącego przestępstwa. Jednocześnie nikomu nie postawiono żadnych zarzutów.

Redakcja WR
________________________________________________________________________________________
 
 
[Wykonano dnia 28 WRZ 2018] [pismo odręczne nieczytelne]
 
WD-RSD 1838/2017
WA-KRP Warszawa II Wydział Dochodzeniowo-Śledczy (KSP)
 
POSTANOWIENIE
W PRZEDMIOCIE DOWODÓW
RZECZOWYCH
na podstawie art. 230 par. 2 i 3,* kpk
 
                                                                                [PROKURATOR]
                                                                                [Sławomir Mycek]
 
 
st. sierż. Mateusz GAJDA                                                  2018-09-03
 
 
[DRZ] [odręcznie:]1844/18-1846/18
 
w sprawie Warszawa ul. Batorego 5 – ujawnienie – n/n osoba za pośrednictwem portalu 1917.net.pl propaguje ustrój totalitarny – komunizm
przeciwko podejrzanemu(ej) [miejsce wolne]
 
postanowił
 
1. zwrócić [miejsce wolne], jako osobie uprawnionej po stwierdzeniu jego/ich* zbędności dla postępowania karnego (art. 230 par. 2 k.p.k.) rzeczy/dowód(y) rzeczowy(e)* w postaci:
2. przekazać do KRP II wydz. Dochodzeniowo-Śledczy, jako właściwej instytucji* dowody rzeczowe*, których posiadanie jest zabronione (art. 230 par. 3 k.p.k.) w postaci:
 
1. Laptop marki HP s/n: CND6251bh4 wraz z zasilaczem – 1 szt. (l.p. z wykazu d.rz. - 1 – D)
2. Dysk zewnętrzny TrekStor DataStation maxi light 3.0 nr: 866006CC00000y6 DSML30-AS-a wraz z kablem zasilającym i kablem USB – 1 szt. (l.p. z wykazu d.rz. - 2-D)
3. Dysk zewnętrzny Seagate s/n: NA42KRX5 wraz z kablem USB – 1 szt. (l.p. z wykazu d.rz. - 3-D)
 
Uzasadnienie
 
Mając na uwadze że w/w przedmioty są niezbędne dla dalszego toku postępowania, należało uznać je za dowody rzeczowe.
 
[podpis policjanta]
 
Pouczenie
 
Na podstawie art. 236 i 465 par. 1 i 3 k.p.k. na powyższe postanowienie osobom, których prawa zostały naruszone, przysługuje zażalenie do Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Warszawa w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia, które wnosi się za pośrednictwem organu Policji, który wydał postanowienie. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.).
 
Zarządzenie:
 
Na zasadzie art. 100 par. 2, 140 k.p.k. odpis postanowienia doręczyć:
[] pokrzywdzonemu(ej) – imię i nazwisko, adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y) nr:
[] pełnomocnikowi pokrzywdzonego(ej) – imię i nazwisko, adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y) nr:
[] podejrzanemu(ej) – imię i nazwisko, adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y) nr:
[] obrońcy podejrzanego(ej) – imię i nazwisko, adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y) nr:
[] ustawowemu przedstawicielowi – imię i nazwisko, adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y) nr:
[] innej osobie – imię i nazwisko, adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y) nr:
 
[puste miejsce na datę] [puste miejsce na podpis policjanta]
 
 
*niepotrzebne skreślić
[] postawić znak x w odpowiedniej kratce i uzupełnić treść
 
 
 
[PROKURATURA REJONOWA]
[WARSZAWA-MOKOTÓW]
[w Warszawie]
[ul. Wiktorska 91a]
[02-582 WARSZAWA]
[ręcznie:] dot. PR2DS2074.2017.VI
 
 
[Za zgodność świadczy]
[Marzena Pawłowska]
[STARSZY REFERENT]
[w Prokuraturze Rejonowej]
[Warszawa-Mokotów w Warszawie]
 


Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Pokój i ziemia