Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Polska: Jeden krok naprzód, jeden krok wstecz dla związków zawodowych

Inowrocław pikieta związkowców 30 września 2011

Polskie władze w końcu wykonały wyrok Trybunału Konstytucyjnego nakazujący przyznanie możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionym, a także wolontariuszom i stażystom. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia.

Wszyscy pracownicy otrzymają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności związkowej, w tym możliwość zwolnienia od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności, szczególną ochronę działaczy związkowych przed rozwiązaniem oraz niekorzystną zmianą umowy, mechanizmy ochronne na wypadek nierównego traktowania innych niż pracownicy członków związku z powodu ich przynależności związkowej, możliwość uwzględnienia innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową w liczbie osób warunkującej uzyskanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej, jeżeli osoby te świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji oraz możliwość uwzględnienia osoby należącej do kilku organizacji związkowych działających u danego pracodawcy tylko jako członka jednego, wskazanego przez tę osobę związku zawodowego.

Jednak wraz z potencjalnym rozszerzeniem bazy związkowej następuje ograniczenie wpływów politycznych związków zawodowych, m.in. poprzez podwyższenie progów reprezentatywności - wzrosły one z 7 do 8% dla organizacji wchodzących w skład RDS oraz z 10 do 15% dla pozostałych organizacji. To wyraźne ustępstwo na rzecz kapitalistów oraz większych, bardziej ugodowych organizacji związkowych.

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna