Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Indie: Największy strajk w historii

Strajk

200 milionów indyjskich robotników odpowiedziało wzięło udział w 48-godzinnym strajku generalnym zorganizowanym przez 10 głównych central związkowych, który odbył się 8 i 9 stycznia.

Pracownicy protestowali przeciwko planowanym przez rząd reformom prawa pracy, prywatyzacji usług publicznych oraz podwyżkom cen. Organizacje związkowe przedstawiły listę 12 postulatów. Domagają się oni m.in. wprowadzenia płacy minimalnej dla wszystkich zatrudnionych, powszechnych zabezpieczeń społecznych, zakazu uelastyczniania form zatrudnienia oraz podpisania przez Indie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dot. wolności zrzeszania się w związkach zawodowych oraz porozumień zbiorowych.

Strajk ogarnął wiele dużych zakładów przemysłowych, banków, urzędów czy szkół. Strajkowano zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym. Strajkowi towarzyszyły liczne masowe wiece, demonstracje oraz blokady dróg.

Był to prawdopodobnie największy strajk generalny na świecie. Indyjski ruch robotniczy zapowiada kontynuowanie walki. Następny etap sporu rozpocznie się prawdopodobnie przez planowanymi na maj wyborami parlamentarnymi.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci