Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

Rzeszów: Trwa walka w obronie Pomnika Czynu Rewolucyjnego

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie

IPN chce wyburzenia Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie. Lokalne władze i społeczność Rzeszowa starają się temu zapobiec, ubiegając się o nadanie pomnikowi statusu zabytku.

W obronie pomnika stanął m.in. prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich. Pod petycją przeciwko likwidacji pomnika podpisało się kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Rzeszowa. IPN popiera właściciel gruntów – zakon bernardynów, który otrzymał teren od miasta za 1% wartości w roku 2006, na mocy uchwały Rady Miasta.
 
Prezydent Ferenc tłumaczył, że Pomnik Czynu Rewolucyjnego symbolizuje walki chłopskie w okresie międzywojennym, w tym Strajk Chłopski z 1937 roku. Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN nazwał uczestników tych walk „agenturą bolszewicką”.
 
Wiosną ubiegłego roku Fundacja Rzeszowska złożyła u Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wpisanie pomnika do rejestru zabytków. Po 10 miesiącach konserwator odmówił wpisania pomnika do rejestru zabytków, uznając, że monument jest obiektem ruchomym. W takich przypadkach wniosek o objęcie go ochroną powinien złożyć właściciel.
 
Wojewoda podkarpacki zwrócił się z zapytaniem do zakonu o zgodę na wyburzenie pomnika. Ci oświadczyli, że nie mogą zająć stanowiska, ponieważ trwa procedura wpisania go na listę zabytków,. W rzeczywistości postępowanie było już zakończone. Okazję wykorzystała Fundacja Rzeszowska, składając zażalenie na decyzje konserwatora do ministerstwa kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków.
 
Obie instytucje uznały pomnik za nieruchomość. Sprawa PCzR została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Społeczność

front