Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Mateusz Piskorski zwolniony z aresztu

Piskorski Mateusz

Po 3 latach z aresztu wychodzi Mateusz Piskorski. Wcześniej sąd nakazał wpłatę 200 tys. złotych poręczenia majątkowego.

Przewodniczący partii Zmiana został w maju 2016 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Piskorski będzie musiał trzy razy w tygodniu meldować się na policyjnym komisariacie i nie będzie mógł opuszczać granic kraj. Ma także zakaz kontaktowania się ze świadkami nieprzesłuchanymi w jego sprawie.

W kwietniu ub.r. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Piskorskiemu. Zarzucono mu działalność na rzecz wywiadu cywilnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Służby Wywiadu Zagranicznego w latach 2009-2016 oraz branie udziału w „działalności wywiadu Chińskiej Republiki Ludowej, skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”.

Prokuratura twierdziła, że Piskorski, „prowadząc zakrojoną na szeroką skalę działalność oraz wykorzystując swoją pozycję społeczną, zawodową i polityczną oraz kontakty wśród polityków i dziennikarzy krajowych i zagranicznych, oddziaływał na grupy społeczne w Polsce i za granicą (…) promował on cele polityczne Federacji Rosyjskiej”.

Przypadek Piskorskiego oznacza w zasadzie kryminalizację poglądów na politykę zagraniczną odmiennych od rządowych. W maju ub. r. Rada Praw Człowieka ONZ uznała pozbawienie wolności Piskorskiego za „arbitralne i sprzeczne z przepisami Powszechnej deklaracji praw człowieka”.

Społeczność

SIERP i MŁOT