Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

O centryzmie i nie tylko

porozumienie_centrum.jpeg


Jakie jest wasze stanowisko wobec najpopularniejszych, centrystowskich twierdzeń, typu że centryzm to najlepsza możliwa opcja, że gwarantuje najlepsze warunki, że komunizm i inne lewicowe ideologie są równe nazizmowi i innym skrajnie prawicowym ruchom, bo komuniści chcą rzekomo zabić burżuazje i jest to to samo co nazistowska rasa wyższa chcąca zabić żydów i innych podludzi tylko, że ubrana w inne słowa. Oprócz tego, że komunizm jest niemożliwy w dzisiejszych zachodnich krajach. Są to częste zarzuty wobec lewicy i ciekaw jestem co o tym sądzicie.

Odpowiedź WR:

Celem komunistów jest zniesienie klas, tzn. stosunków klasowych. O przynależności do danej klasy decyduje miejsce w stosunkach produkcji, stosunek do środków produkcji i stosunek wobec innych klas. Drobna burżuazja przegrywająca w konkurencji z wielkim kapitałem ulega proletaryzacji, tzn. drobni kapitaliści przestają być drobnymi kapitalistami i stają się robotnikami najemnymi. Wywłaszczony przez rewolucję kapitalista przestaje być kapitalistą i jeśli nie organizuje zbrojnej kontrrewolucji, aby stać się nim ponownie, nie ma potrzeby represjonowania go. Bolszewicy przykładowo powszechnie wykorzystywali wiedzę burżuazyjnych specjalistów (właściwie eks-burżuazyajnych specjalistów, jeśli możemy być pedantyczni), rozwijając gospodarkę. Musimy podkreślić, że zniesienie klas oznacza nie tylko zniesienie burżuazji, ale również zniesienie proletariatu – klasy nieposiadającej środków produkcji i sprzedającej swoją siłę roboczą. Gdy proletariat całkowicie wywłaszcza burżuazję, przejmuje środki produkcji na wspólną własność i zapewnia każdemu dostęp do nich (tzn. pełne zatrudnienie), przestaje być on proletariatem, znosi samego siebie.
 
Dla nazisty Żyd zawsze pozostaje Żydem, a Aryjczyk zawsze pozostaje Aryjczykiem. Nie można zarianizować Żyda, nie może stać się on Aryjczykiem. Nie istnieje kontekst, w którym możliwe byłoby wykorzystanie żydowskich specjalistów. Logiczną konsekwencją nazistowskiego antysemityzmu jest dążenie do fizycznej eksterminacji wszystkich Żydów i tryumfu Aryjczyków (a nie ich zniesienia, z Żydami czy bez Żydów pozostają oni Aryjczykami). Rzekoma analogia między nazistowskim rasizmem i marksistowską teorią walki klas jest powierzchowna i stanowi objaw złej woli osoby czyniącej ja.
 
Kapitalizm jest systemem opartym na wyzysku i alienacji i podlegającym cyklicznym kryzysom. Długotrwałe trendy (np. spadkowa tendencja stopy zysku) sprawiają, że te immanentne cechy kapitalizmu ulegają nasileniu. Mimo, że w okresie pozytywnej koniunktury kapitaliści mogą czynić ustępstwa wobec robotników, to pozytywna koniunktura zawsze się kończy i kapitaliści próbują przerzucić ciężar recesji na proletariat.
 
Siły wytwórcze są wystarczająco rozwinięte, aby zapewnić każdemu mieszkańcowi naszej planety godne życie. Mimo, to rocznie 6-8 milionów ludzi umiera z powodu braku dostępu do czystej wody, około 9 milionów z głodu, ponad 3 miliony z powodu braku szczepień. Produkujemy więcej żywności niż wynosi globalne zapotrzebowanie, posiadamy również środki niezbędne, aby zapewnić wszystkim dostęp do wody i szczepień. Jednak, ponieważ nie jest to opłacalne dla kapitalistów, ponad 20 mln ludzi rocznie umiera.
 
Anarchia kapitalistycznej produkcji marnotrawi siły wytwórcze, hamuje ich rozwój i okresowo niszczy je w cyklicznych kryzysach. Zastąpienie jest demokratycznym, socjalistycznym planowaniem jest nie tylko możliwe, ale konieczne.

Społeczność

marks