Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

KCK: Narzucanie obcej woli jest nieakceptowalne, musi zostać odrzucone.

KCK.jpg

Poniżej publikujemy oświadczenie Rady Wykonawczej Unii Wspólnot w Kurdystanie (KCK) ogłoszone 25 października 2019 r. pod adresem: https://anfenglishmobile.com/features/kck-on-n-syria-impositions-cannot-be-accepted-must-be-rejected-38757

Zmowy i spisek przeciwko ludom Rożawy i północno-wschodniej Syrii dalej trwają. Najpierw USA, potem Rosja zawarły niedopuszczalne porozumienia z okupującym i ludobójczym państwem tureckim, ignorując wolę ludów. Narzucana jest niemoralna i pozbawiona sumienia polityka depcząca prawa człowieka i społeczne. Korzystając z napaści państwa tureckiego wobec Kurdów, USA, Rosja i inne państwa poświęcają Kurdów dla własnych interesów. Popychanie państwa tureckiego, które chce dokonać ludobójstwa Kurdów, w przestrzeń życiową Kurdów, nie znaczy nic innego.

Kurdowie i ludy północno-wschodniej Syrii zbudowali najbardziej demokratyczny, pokojowy i stabilny system polityczny i społeczny na Bliskim Wschodzie. Atak na nich, pomimo tego faktu, ukazuje wymiar wrogości, z którą muszą się zmierzyć. Wynika ona z napaści państwa tureckiego na Kurdów. Zaakceptowanie wrogości państwa tureckiego wobec Kurdów jest największą i najohydniejszą niemoralnością polityczną w historii świata, a zaangażowani w to ludzie są współwinni ludobójstwa kurdyjskiego. USA, Rosja i wszystkie siły polityczne, które są uczestnikami ludobójstwa kurdyjskiego, będą sądzone przez ludzkość i historię jako „ludobójcy”.

Cała ludzkość i demokratyczna opinia publiczna widzą ludobójczą agresję skierowaną przeciwko narodowi kurdyjskiemu i właśnie z tego powodu sprzeciwiły się kampanii ludobójstwa państwa tureckiego i jej stronnikom. Ten sprzeciw będzie miał miejsce na całym świecie 2 listopada. Przy tej okazji oddajemy cześć wszystkim ludom i demokratycznej opinii publicznej, która wyrazi swoją solidarność z rewolucją rożawską i narodami północno-wschodniej Syrii 2 listopada. Bohaterska walka ludu kurdyjskiego i powstanie ludzkości z pewnością zatriumfują nad ludobójczym państwem tureckim i jego nieczystymi wspólnikami.

Zawarcie przez USA porozumienia z Turcją było spiskiem mającym na celu uratowanie prezydenta USA Trumpa i skierowanym przeciwko ludności kurdyjskiej i ludności północno-wschodniej Syrii. Miał na celu powstrzymanie oporu Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), które uzyskały poparcie ludzi na całym świecie. Rosja zawierając porozumienie z Turcją, czerpiąc korzyści z kurdyjskiej napaści państwa tureckiego, miała na celu wyeliminowanie rewolucji rożawskiej i stłumienie wolnego i demokratycznego systemu. Kurdowie i ludy północno-wschodniej Syrii chcą stworzyć demokratyczną Syrię w oparciu o demokratyczne pojednanie. Z drugiej strony Rosja chce wpędzić państwo tureckie, wroga ludów kurdyjskiego i syryjskiego, na ziemie syryjskie. Podobnie jak utorowała ona drogę ludobójstwu kurdyjskiemu w Afrin, odgrywa dziś podobną rolę w północno-wschodniej Syrii.

Kurdowie i ludy północno-wschodniej Syrii nie są w stanie zaakceptować obecności okupującego i ludobójczego państwa tureckiego nawet na najmniejszym calu ich ziemi. Pod tym względem jest oczywiste, że nie zaakceptują państwa tureckiego patrolującego granicę wraz z Rosją, ani wycofania się SDF z Rożawy i północno-wschodniej Syrii. Administracja północno-wschodniej Syrii zaakceptowała już istnienie syryjskich i rosyjskich oddziałów patrolowych w strefie przygranicznej. Poza tym, jak będzie wyglądał system polityczny w północno-wschodniej Syrii i jaką rolę będzie pełnić SDF, można określić jedynie w drodze negocjacji. Wierzymy, że narzucenie faktów dokonanych w tej sprawie zostanie skonfrontowane z historycznym oporem ludów północno-wschodniej Syrii i ich sił samoobrony SDF. Zasadniczo narody północno-wschodniej Syrii oprą się Rosji i Syrii próbującym narzucić ich niedopuszczalne żądania w obliczu groźby tureckiej.

Rosja i państwo syryjskie mogą zapewnić rozwiązanie wszystkich problemów w Syrii i zakończenie tureckiej inwazji jedynie poprzez ustanowienie demokratycznych stosunków z Kurdami i ludami północno-wschodniej Syrii oraz wypędzenie najeźdźców z Syrii. Rosja i państwo syryjskie powinny unikać niewłaściwego wykorzystywania i nadużywania pozytywnego podejścia Kurdów i ludów północno-wschodniej Syrii. Powinni szanować demokratyczną wolę Kurdów i ludów północno-wschodniej Syrii i przekształcić sytuację w historyczną okazję do stworzenia syryjskiej jedności na zasadach demokratycznych. Kurdowie i ludy północno-wschodniej Syrii zaoferowały tę możliwość. Nie powinni sabotować tej historycznej okazji, zawierając niedopuszczalne porozumienia z Turcją i wpędzając państwo tureckie do północno-wschodniej Syrii.

Kurdowie i północno-wschodnie ludy syryjskie powinny odrzucić wszelkie niedopuszczalne narzucenia im obcej woli poprzez swój opór i wsparcie ludów świata. Powinny uzmysłowić sobie istnienie atmosfery politycznej, która pomoże im zatriumfować, gdy oprą się impozycjom. W realiach Kurdów i Bliskiego Wschodu nie można osiągnąć żadnego zysku bez stawienia oporu wymagającego ofiar. Patrząc z tego punktu widzenia, obecna historyczna atmosfera i krajobraz polityczny, które dają Kurdom wielkie możliwości odniesienia sukcesu, powinny być dobrze wykorzystywane. W takim przypadku opór spowoduje udaremnienie wszystkich zmów i spisków; Kurdowie i ludy Syrii odniosą wielkie zwycięstwo dzięki wsparciu demokratycznej ludzkości. Krajobraz polityczny i możliwości, jakie niesie ze sobą opór Rożawy i ludów północno-wschodnich Syrii, wyraźnie wskazują, że opór zatriumfuje. Na tej podstawie życzymy sukcesów ludowi kurdyjskiemu i ludom północno-wschodniej Syrii w ich walce.

Cały naród kurdyjski, jego przyjaciele i demokratyczna ludzkość powinni odpowiedzieć na wezwanie „Powstań dla Rożawy” 2 listopada i sprawić, aby był to dzień porażki ludobójstwa i triumfu ludów.

Społeczność

front