Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

Ukraina: Protesty przeciwko zakazowi strajków i innym zmianom w prawie pracy

Protest

Ukraińskie związki zawodowe zaprotestowały przeciwko nowym antyrobotniczym propozycjom rządu. Rada ministrów przedłożyła Radzie Najwyższej projekt zmian w kodeksie pracy i dwie ustawy przygotowane na wypadek nie przegłosowania powyższej nowelizacji. Sprzeciw zgłosiły ukraińscy związkowcy, solidarność z nimi wyrażają międzynarodowe organizacje związkowe.

Projekt ten pierwotnie nie został w ogóle podany do publicznej wiadomości. Z treścią proponowanych zmian udało się zapoznać działaczom związkowym dzięki przeciekowi.

Projekt zmian w kodeksie pracy przewiduje m.in. możliwość zwalniania pracowników bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny przy skróconym okresie wypowiedzenia. Przewidywane jest także wprowadzenie nowych kategorii krótkoterminowych umów -„zero-hours contracts”, w których nie ma zdefiniowanej ilości godzin do przepracowania w danym przedziale czasu. Wprowadzone mają być nowe, dłuższe okresy „wyrównywania” przy odbiorze nadgodzin. Zmiany dot. również urlopu macierzyńskiego i zbiorowych układów pracy.

Ukraińskie związki zawodowe planują protestować do czwartku. Związkowcy domagają się natychmiastowego przystąpienia do negocjacji. Wystosują oni również apel do prezydenta Zełenskiego. Głównym organizatorem protestów jest ukraiński związek robotników przemysłu budowlanego PROFBUD.

Społeczność

BLOOD