Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

IP ogłasza proletariacką tarczę antykryzysową

inicjatywa_pracownicza_logo.jpg

W opublikowanym oświadczeniu Inicjatywa Pracownicza wzywa do mobilizacji robotniczych w zakładach pracy, na poziomie sektorów, branż, regionów. Jednocześnie prezentuje swój projekt pakietu działań antykryzysowych.

Manifest IP podpisało kilkadziesiąt branżowych i zakładowych organizacji związkowych. Dokument zawiera trzynaście postulatów antykryzysowych, m.in. skrócenie dnia pracy do siedmiu godzin bez obniżenia płac w celu ograniczenia bezrobocia, stałe umowy na czas nieokreślony dla wszystkich zatrudnionych, najwyższa płaca w przedsiębiorstwie nieprzekraczająca trzykrotności najniższej, uproszczenie procedury sporu zbiorowego i zniesienie obowiązku przeprowadzania referendum strajkowego, wzrost wysokości zasiłków dla bezrobotnych, wydłużenie okresu ich wypłacania i powszechne prawo do otrzymywania takiego zasiłku dla wszystkich bezrobotnych, Powszechne prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i bezpłatnych świadczeń z systemu ochrony zdrowia, podniesienie wysokości minimalnej emerytury, zamrożenie czynszów i opłat za mieszkanie, wstrzymanie eksmisji oraz przyznanie finansowaniu publicznej ochrony zdrowia priorytetu po stronie wydatków państwa.

IP krytykuje neoliberalne posunięcia rządu: „Obecne propozycje rzekomo socjalnego rządu nie różnią się od polityki zaciskania pasa, jakiej doświadczyliśmy po recesji z 2008 r. Wówczas za spełnienie oczekiwań biznesu w kwestii wzrostu zysków pracownicy zapłacili uelastycznieniem czasu pracy, podnoszeniem wieku emerytalnego, rozpowszechnieniem umów cywilnoprawnych i outsourcingu, zamrożeniem płac oraz wydłużeniem okresów rozliczeniowych. Zmiany te miały być tymczasowe, lecz do dzisiaj nie zostały zniesione”.

Jednocześnie związek wzywa do proletariackiej odpowiedzi na kryzys: „Wzywamy do blokowania przez związki wszelkich prób wydłużania okresów rozliczeniowych, obniżania wynagrodzeń i zwolnień grupowych. Naszą odpowiedzią na te działania pracodawców powinno być wszczynanie sporów zbiorowych w celu zachowania stanu zatrudnienia i poziomu płac”.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Lenin 666