Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 21 gości.

Belgia: Pracownicy służby zdrowia zapowiadają strajk

medycyna - stetoskop i skalpel

Na początku tygodnia cztery belgijskie centrale związkowe, które zrzeszają m.in. pracowników medycznych, przesłały rządowi oświadczenia o przygotowaniach do bezterminowego strajku. Wg związków rząd podejmował ostatnio w sprawach służby zdrowia „jedynie niezrozumiałe, czy nawet bezużyteczne decyzje”.
 
Rząd federalny nie podejmuje inicjatywy podjęcia debaty o sposobach poprawy warunków pracy i wynagrodzenia personelu tego sektora” – podsumowuje stanowisko związków Eric Dubois z centrali CGSLB.
 
Związkowcy jeszcze przed epidemią alarmowali, że służbie zdrowia brakuje personelu, a płace są za niskie. Gdy pandemia dotarła do Belgii, ogłoszono dwa dekrety królewskie wymierzone w pracowników służby zdrowia. Dzięki pierwszemu dyrekcje instytucji opiekuńczych otrzymały prawo powierzania obowiązków pielęgniarskich pracownikom instytucji, którzy na co dzień wykonują inne zadania. Drugi dekret umożliwia nakładanie na personel medyczny obowiązek pracy w dowolnym miejscu i w dowolnych godzinach. Belgijskie ministerstwo zdrowia odmówiło na ten temat dyskusji ze związkami zawodowymi.

Społeczność

UPA