Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

Indie: Związki zawodowe wzywają do protestów

India strike 3.jpg

10 spośród 12 ogólnoindyjskich central związkowych wezwało do uczestnictwa w ogólnonarodowym proteście przeciwko reakcyjnej polityce rządu, który zostanie przeprowadzony 3 lipca.

Nie możemy zaakceptować regulacji, które znosząc przepisy prawa pracy, doprowadzają do tego, że pracownicy stają się niewolnikami. Nie możemy też pozostać niemymi obserwatorami prac rządu zmierzających do prywatyzacji przedsiębiorstw sektora publicznego. (…) Wzywamy klasę robotniczą i związki zawodowe reprezentujące poszczególne branże, aby wsparły swoimi działaniami Ogólnokrajowy Dzień Protestu 3 lipca 2020 r. tak, by stał się on sukcesem” – głosi opublikowane oświadczenie związków zawodowych.

Związkowcy zarzucają rządowi, że państwowa pomoc w czasie pandemii skierowana jest przede wszystkim wielkiego i międzynarodowego kapitału, natomiast pomijane są potrzeby robotników, pracowników, rolników i bezrobotnych.

Związki postulują niezwłoczne zorganizowanie indyjskiej konferencji pracy w celu omówienia postulatów dot. praw pracowniczych, wsparcia po utracie pracy, wynagrodzeń, bezpieczeństwa pracy i kwestii pracowników przenoszonych do innych zakładów.

Centrale związkowe zamierzają kontynuować współpracę również po 3 lipca. W jej ramach mają koordynować działania zmierzające do Związki planują wspólnie wywierać presję na rząd indyjski, również po 3 lipca. Rozważane jest rozpoczęcie strajk generalny.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Lenin 666