Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

TK: Nowelizacja KK delegalizująca komunizm uznana za niekonstytucyjną

antykomunizm

14 lipca TK uznał ubiegłoroczną nowelizację Kodeksu karnego za niekonstytucyjną. Trybunał w pełnym składzie podjął decyzję niemal jednogłośnie - zdanie odrębne zgłosił jedynie Mariusz Muszyński.

"Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest w całości niezgodna z art. 7 w związku z art. 112 oraz z art. 119 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w orzeczeniu TK. Oznacza to, że nowelizacja jest niekonstytucyjna pod względem proceduralnym.

Przepchnięta przez parlament w maju ubiegłego roku nowelizacja pod pretekstem walki z pedofilią zaostrzała prawo karne oraz ograniczała demokratyczne swobody, m.in. zmieniając treść art. 256 KK.

W obecnym brzmieniu artykuł ten głosi: "Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Po nowelizacji miał on brzmieć: "§ 1 Kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 1a Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 lub 1a albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu treści, określonej w § 1 lub 1a."

Przewidywane było więc zaostrzenie kary za "propagowanie ustroju totalitarnego", uznanie komunizmu za ustrój totalitarny, penalizacja propagandy nie tylko totalitarnych praktyk, ale także ideologii (wraz z uznaniem komunizmu za ideologię totalitarną) oraz delegalizacja treści i symboliki komunistycznej.

Państwo, które starało się stworzyć prawną podstawę do już realizowanych represji wobec komunistów, dokonało chwilowo odwrotu.

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna