Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Portugalia: Masowe demonstracje związkowe

Strajk

Tysiące robotników demonstrowało się w sobotę w całej Portugalii, domagając się podwyższenia płac i dalszych kroków rządu w celu ochrony miejsc pracy zagrożonych kryzysem.

Protesty zorganizowała największa centrala związkowa w Portugalii – Generalna Konfederacja Pracowników Portugalskich (CGTP). Robotnicy, demonstrujący zgodnie z prawem noszący maskach i zachowując bezpieczny dystans, wzywali rząd do podniesienia płacy minimalnej do 850 euro z obecnych 635 euro (najniższej płacy minimalnej w Europie Zachodniej).

Wg najnowszych danych bezrobocie w Portugalii wzrosło w sierpniu o ponad jedną trzecią w porównaniu z rokiem ubiegłym. W południowym regionie Algarve liczba osób bezrobotnych wzrosła w tym okresie o 177%.

Władze priorytetem uczyniły pomoc kapitalistom. W ramach programów pomocowych zorganizowano system państwowych pożyczek i dopuszczono opóźnienia w płatności niektórych podatków.

Rząd wprowadził również program urlopów, który umożliwia firmom zamiast zwalniania pracowników tymczasowe zawieszanie ich pracy lub redukcję godzin zatrudnienia.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Chcemy waszych minerałów