Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Młodzi Francuzi: "Komunizm jest ideą przyszłości"

Komunistyczny świat

Komunizm jest ideą przyszłości” – uważa 28% Francuzów w wieku 18-30 lat. Badanie „Spojrzenie młodych ludzi w wieku 18-30 lat na komunizm” zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 r. przez ośrodek Ifop na zlecenie dziennika „l’Humanité”, organu KP Francji. Zrealizowane zostało ono na próbie 1006 osób, reprezentatywnych dla francuskiej populacji w wieku od 18 do 30 lat.

Słowo „komunizm” kojarzy pozytywnie 35% badanych. 28% spośród nich gotowa jest głosować na kandydatów komunistycznych. Wśród osób w wieku 18-20 lat komunizm pozytywnie ocenia 42%, a wśród uczniów szkół średnich – 50% pytanych. U tych ostatnich aż 64% ocenia komunizm jako ideę przyszłości.

Pozytywnie do komunizmu odnosi się 43% robotników i 53% osób bez wyższego wykształcenia. Za ideę przyszłości komunizm uważa 37% robotników, lecz jedynie 14% pracowników administracyjnych i umysłowych.

Młodzi Francuzi odrzucają kapitalizm (60%) i prywatyzację (61%), jednak poza pozytywnymi skojarzeniami nie kryje się jasne pojęcie komunizmu: dla 17% badanych komunizm to głównie „dzielenie się bogactwem”, dla 15% „wspólnota dóbr publicznych”, dla 13% „równość” i jedynie dla 7% „społeczeństwo, w którym człowiek nie jest już wyzyskiwany”.

Społeczność

jednolity front