Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

Sejmowa Lewica zgłasza projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych

Niepełnosprawność

Lewica złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Propozycja Lewicy to systemowe wsparcie rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – zwiększenie wszystkich świadczeń i ich stały wzrost wraz z płacą minimalną. W propozycji zawarte jest zniesienie zakazu pracy podczas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Projekt stanowi naprawę systemu systemu świadczeń rodzinnych i dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W myśl nowej ustawy świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku powinno wynosić 75 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 2100 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 1120 zł, (…) natomiast opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zapisami ustawy posiadać będą możliwość podjęcia pracy zarobkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy”- czytamy na Facebooku Lewicy.

Projekt zniósłby zakaz pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Obecna ustawa zabrania opiekunom pracować, ponieważ jest to równoznaczne z utratą zasiłku. Propozycja posłów zakłada także wzrost świadczeń wraz ze wzrostem płacy minimalnej, jak również wsparcie finansowe dla osób samodzielnie wychowujących dzieci oraz rodzin wielodzietnych.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

dzierżyński