Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

Sejmowa Lewica zgłasza projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych

Niepełnosprawność

Lewica złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Propozycja Lewicy to systemowe wsparcie rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – zwiększenie wszystkich świadczeń i ich stały wzrost wraz z płacą minimalną. W propozycji zawarte jest zniesienie zakazu pracy podczas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Projekt stanowi naprawę systemu systemu świadczeń rodzinnych i dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W myśl nowej ustawy świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku powinno wynosić 75 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 2100 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 1120 zł, (…) natomiast opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zapisami ustawy posiadać będą możliwość podjęcia pracy zarobkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy”- czytamy na Facebooku Lewicy.

Projekt zniósłby zakaz pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Obecna ustawa zabrania opiekunom pracować, ponieważ jest to równoznaczne z utratą zasiłku. Propozycja posłów zakłada także wzrost świadczeń wraz ze wzrostem płacy minimalnej, jak również wsparcie finansowe dla osób samodzielnie wychowujących dzieci oraz rodzin wielodzietnych.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci