Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Rząd przymierza się do prywatyzacji gruntów Lasów Państwowych

Prywatyzować

Rząd przygotowuje zmianę ustawy o lasach, która umożliwiłaby przekazywanie gruntów należących do Lasów Państwowych w prywatne ręce.

Projekt ustawy przewiduje ustanowienie możliwości wymiany gruntów należących do Lasów Państwowych, spółki skarbu państwa, na inne grunty. Obowiązujący przepis art. 38e ustawy o lasach pozwala na wymianę lasów, gruntów oraz innych nieruchomości pozostających w zarządzie LP były wymieniane w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej.

W myśl propozycji rządowych zamiany lasów, gruntów i nieruchomości można będzie dokonać ze względu na potrzeby i cele nie tylko gospodarki leśnej, ale „polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza”.

Podczas głosowania połączonego posiedzenia sejmowych Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w czwartek projekt nowelizacji ustawy o lasach został odrzucony. Przeciw głosowali m.in. członkowie Lewicy.

Pomimo negatywnej opinii komisji projekt stanie pod obrady Sejmu, jednakże negatywne stanowisko Lasów Państwowych, związków zawodowych leśników oraz środowiska leśniczego pokazuje, iż polityka Zjednoczonej Prawicy musi się zmienić, ponieważ ich propozycje są nie do zaakceptowania przez środowiska do tej pory im sprzyjające. Lewica będzie głosować przeciwko prywatyzacji polskich lasów” – ogłosiła Lewica w wydanym stanowisku.

Istotą tego projektu jest to, że na drodze wymiany będzie można przekazać gruntu inwestorom, a którzy następnie będą mogli z nich korzystać. W ustawie nie ma nic na temat jakości tych gruntów, nie ma też zapisów mówiących, iż wymianie nie będą mogły podlegać najcenniejsze drzewostany. Zgłoszona autopoprawka w żaden sposób nie zmieniła negatywnej wymowy tej ustawy, co więcej prowadzi do jeszcze większych absurdów i naraża na jeszcze większe straty Skarb Państwa – powiedziała polityczka na konferencji prasowej – podkreśliła Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy i członkini Komisji Ochrony Środowiska.

Społeczność

Sierp i młot