Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

Nowelizacja KK: Rząd znowu przymierza się do delegalizacji komunizmu

antykomunizm

We wrześniu br. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji projekt ustawy nowelizującej kodeks karny. Jej główne założenia to zaostrzenie kar, w tym podwyższenie maksymalnej kary pozbawienia wolności do 30 lat. Obecnie maksimum to lat 15, istnieje również kara 25 lat więzienia, która miałaby zostać zniesiona.

Oprócz tego rząd ponownie próbuje zdelegalizować światopogląd komunistyczny. Nowelizacja przewiduje zmianę brzmienia art. 256 kk. W obecnym formie brzmi on: "§1) Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Po nowelizacji ma on brzmieć: "§1) Kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §1a) Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne. §2) Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 lub 1a albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu treści, określonej w § 1 lub 1a."

W obecnym brzmieniu komunizm nie jest wymieniany jako ustrój totalitarny, a za propagowanie totalitaryzmu przewidywany jest szereg kar: od grzywny po 2 lata więzienia. W myśl proponowanych zmian komunizm wymieniany jest jako ustrój totalitarny, a kara za jego propagowanie to więzienie (do 3 lat). Karze miałoby podlegać również zdobywanie, posiadanie i rozpowszechnianie nośników ideologii i symboliki komunistycznej.

To kolejna próba kryminalizacji ruchu komunistycznego ze strony obecnego rządu. Fakt, że próby te nie ustają pokazuje, że klasy posiadające pomimo słabości ruchu komunistycznego, obawiają się tego, co ten ruch reprezentuje.

Społeczność

Obama rev