Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

Konfederacja Pracy ogłasza raport ws. sytuacji młodych na rynku pracy

Strajk

Konfederacja Pracy przedstawiła raport "Młodzi na rynku pracy w czasach pandemii". Autorkami są działaczki OPZZ i Konfederacji Pracy, Nadia Oleszczuk i Karolina Kulpa.

"Nie jest to raport ekspercki, ale rzecz pisana od wewnątrz – przez dwie młode osoby, które nie godzą się na zastaną rzeczywistość, a jednocześnie pragnęłyby być głosem swojego pokolenia. Celem, który nam przyświecał, było przede wszystkim zdanie sprawy z obecnego stanu rzeczy oraz szerzenie informacji wśród młodych ludzi" - czytamy we wstępie raportu.

Raport wskazuje na patologię umów śmieciowych, które często są dla młochych jedyną opcją zatrudnienia, oraz kwestię bezpłatnych staży i praktyk. KP jest przeciwna tym rozwiązaniom.

Poruszona została również kwestia ciężkiej sytuacji kobiet na rynku pracy. Wg raportu, luka płacowa w Polsce wynosi 20%. Autorki raportu zwracją również uwagę na brak żłobków i przedszkoli, co uniemożliwia kobietom powrót na rynek pracy. W Polsce 71% gmin nie ma żłobków, kobiety pozostają z dziećmi w domu przez 3 lata, zanim uda im się wysłać dzieci do przedszkola.

Podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono wyniki raportów, działacze mówili także o zbyt małej roli związków zawodowych i niewielkiej liczbie młodych osób zaangażowanych w działalność związkową.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

rot front