Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 21 gości.

Zamach na przemysł! UE do 2014 chce zamknięcia "nierentownych kopalń"

logo ue.jpg

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek, by pomoc państwa dla kopalni węgla kamiennego w UE mogła być udzielana tylko do października 2014 r. i tylko dla tych kopalń, które mają być do tego czasu zamknięte. Na propozycję KE muszą się zgodzić kraje członkowskie.
Zobacz także

"Celem propozycji jest zapewnienie, że do 15 października 2014 r. ostatecznie zamknięte zostaną niekonkurencyjne kopalnie.

"Nie powinno być co do tego wątpliwości: firmy mają być rentowne bez żadnych subsydiów. To jest kwestia uczciwości wobec konkurentów, którzy działają na rynku bez pomocy państwa. To także w interesie podatników i finansów publicznych, które są teraz mocno ograniczone" -

oświadczył unijny komisarz ds. konkurencji Joaquin Almunia.

Wszyscy wierzący w mit "socjalnej UE" nie powinni mieć w tej chwili wątpliwości że Unia Europejska jest instytucją stworzoną i działającą w interesie wielkiego kapitału.

Obecne rozporządzenie wygasające z końcem br. stanowi, że w przemyśle węglowym można wspierać trzy kategorie działań - inwestycje, działania nadzwyczajne i działania operacyjne.

W nowym rozporządzeniu, które ma zastąpić od Nowego Roku obecne przepisy, KE chce radykalnie ograniczyć możliwość pomocy. Dozwolona ma być tylko pomoc na działalność i to pod warunkiem, że zakłady przedstawią plany zamknięcia do października 2014. Ponadto, pomoc ma stopniowo maleć (33 proc. co 15 miesięcy) i kopalnie będą musiały przedstawić plany zrekompensowania wpływu pomocy na środowisko w dziedzinie efektywności energetycznej, promocji odnawialnych źródeł energii czy też instalacji do składowania CO2.

Jeśli propozycja KE zyska większość kwalifikowaną w Radzie UE, każda kopalnia otrzymująca pomoc od 2011 będzie musiała być zamknięta do 2014. Jeśli kopalnia nie dochowa terminu, będzie musiała zwrócić pomoc - tłumaczył rzecznik KE Jonathan Todd.

"Gdyby KE nie przedstawiła tej propozycji, nie byłoby możliwości dalszego subsydiowania kopalni od końca 2010 - powiedział Todd. - Proponujemy mowy reżim od 2011 roku do połowy października 2014 r. i nowe bardziej restrykcyjne zasady. Niedozwolona będzie jakakolwiek pomoc na inwestycje".

Polska, która jest największym producentem węgla kamiennego w UE, w pracach nad projektem rozporządzenia chciała utrzymania możliwości wpierania tego przemysłu i nowego instrumentu prawnego, który zezwala na pomoc.

W propozycji KE przekonuje, że dotacje dla przemysłu węglowego, na które UE zgadza się od 1965 roku w ramach specjalnego systemu, mają obecnie marginalne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw i utrzymanie takich dotacji nie jest dłużej uzasadnione.

Jednakże KE zauważa problem, jaki dla "rynków pracy" stworzyłby olbrzymi cios w postaci zamknięcia wszystkich ogłoszonych wyraża natomiast obawy dotyczące zatrudnienia, zwłaszcza w Niemczech, Hiszpanii i Rumunii. "Natychmiastowe zamknięcie kopalni, jakie nastąpiłoby po nagłym zaprzestaniu ich subsydiowania, doprowadziłoby do obciążenia regionalnych rynków pracy wraz z napływem zwolnionych górników" - pisze KE.

W porównaniu z wyjściową propozycją KE mówiącą o przedłużeniu reżimu do 2022 r., okres ten jednak uległ znacznemu skróceniu, m.in. pod presją komisarzy ds. klimatu i środowiska, którzy wskazywali na ambicje UE, by odchodzić od gospodarki wysokoemisyjnej opartej na węglu. Z węgla kamiennego wciąż wytwarza się 18 proc. elektryczności w UE; w Polsce aż ok. 95 proc.

Ekolodzy, przynajmniej ci w Komisji Europejskiej, także przyłożyli swoją łapę do problemu bezrobocia

Portret użytkownika dos
 #

Będzie jak ze stoczniami. Polska dostaje po łapach bo dotuje nasze stocznie a Francja jednocześnie bez problemu może dopłacać do stoczni w St. Lazare. Nie wiadomo jak to tłumaczyć. Czy tylko tym że "starym członkom" (bez skojarzeń) UE wolno więcej czy te kraje mają taki silny ruch związkowy że politycy bardziej liczą się z głosem centrali związkowych niż unijnych komisarzy. A może i to i to naraz?

 
Portret użytkownika MARCIN
 #

Wydaje się,że problem jest w tym,że większość polskich polityków i tzw. "ekonomistów" wierzy w liberalną bzdurę o nazwie "niewidzialna ręka rynku".

 

Społeczność

CAPITALIST