Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

Górnicy grożą strajkiem przeciwko “Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA"

KW_tabliczka.jpg

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej stanowczo sprzeciwiają się założeniom i planom koncernu zawartym w “Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 2010 – 2015 z perspektywą do roku 2020″. Zapowiadają protesty, a nawet akcję strajkową.

W czwartek 29 lipca przedstawiciele górniczych związków zawodowych działających Kompanii Węglowej spotkali się z zarządem Kompanii. Podczas tego spotkania zaprezentowano im założenia „Strategii”. Dokument przewiduje likwidację kopalń, zwolnienia pracowników, a także zamrożenie płac, aż do 2020 roku.

“Strategia” przewiduje także przekształcenie centrów wydobywczych w tzw. kopalnie zespolone, co budzi zdecydowany sprzeciw organizacji związkowych, bo ich zdaniem kolejne reorganizacje sposobu zarządzania zamiast przynosić poprawę funkcjonowania Kompanii pogłębiają chaos organizacyjny w firmie.

Żródło: strona Polskiej Partii Pracy http://partiapracy.pl/

Związkowcy negatywnie oceniają również plany obniżenia wielkości produkcji o kolejne 7 mln ton, plany obniżenia sprzedaży oraz zmniejszenia zatrudnienia o ponad 17 tysięcy pracowników. Wyrazili też stanowczy sprzeciw wobec planów zwolnienia z Kompanii Węglowej SA w 2011 roku 1400 pracowników.

Górnicze centrale związkowe zapowiadają, że w proteście przeciwko planom zapisanym w „Strategii” podejmą wszystkie kroki przewidziane ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do akcji strajkowej włącznie.

Społeczność

Lenin001