Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

28 stycznia 2011 - 93. rocznica powstania R-ChAC (W. Lenin: Do towarzyszy czerwonoarmistów)

dobrowolecM.jpg

93 lata temu, kilka miesięcy bo pierwszej zwycięskiej rewolucji prolatariackiej w historii, w obliczu zagrożenia ze strony niemieckiego militaryzmu paramilitarne oddziały obrońców rewolucji zostały przekształcone w regularną armię - Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną
Armia Czerwona odegrała decydującą rolę w obronie Rosji Radzieckiej przed białymi armiami i imperialistycznymi interwentami, a później także w wyzwoleniu Europy od faszyzmu.
Redakcja WR
W tematyce Armii Czerwonej polecamy:
 
W.I.Lenin - do towarzyszy czerwonoarmistów
 
Towarzysze czerwonoarmiści! Carscy generałowie - Judenicz na północy, Denikin na południu  - jeszcze raz wytężają swe siły, aby pokonać Władzę Radziecką, aby przywrócić władzę caram obszarników i kapitalistów.
 
Wiemy  jak skończyła się podobna próba Kołczaka. Nie na długo udało mu się oszukać uralskich robotników i syberyjskich chłopów, Gdy robotnicy Uralu i chłopi Sybrii zobaczyli, że są oszukiwani, gdy padli ofiarą niezliczonych aktów gwałtu, chłosty, grabieży popełnianych przez oficerów, synalków obszarników i kapitalistów - pomogli naszej Armii Czerwonej pobić Kołczaka. Kozacy orenburscy otwarcie przeszli na strone Władzy Radzieckiej.
 
Oto dlaczego jesteśmy całkowicie pewni naszego zwycięstwa nad Judeniczem i Denikinem, Nie uda im się przywrócić władzy cara i obszarników. Nigdy się to nie stanie! Powstania chłopskie wybuchają już na tyłach armii Denikina, Silne płomienie powstania przeciwko Denikinowi ogarnęły Kaukaz. Szerzy się ferment i wrzenie wśród Kozaków kubańskich, niezadowolonych z denikinowskich aktów gwałtu i grabieży popełnianych w interesie obszarników i Anglików.
 
Bądźmy więc nieugięci, towarzysze-czerwonoarmiści! Robotnicy i chłopi w coraz bardziej zwartych szeregach z coraz większą świadomością i stanowczością występują w obronie Władzy Radzieckiej.
 
Naprzód towarzysze-czerwonoarmiści!
 
Do walki o władzę robotniczo-chłopską, przeciw obszarnikom, przeciw carskim generałom!
 
Zwycięstwo będzie nasze!
 
W.I.Lenin, 19 października 1919
 
Żródło: Lenin, Dzieła wszystkie, tom 30, str, 55-56, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1957

See video
Portret użytkownika p
 #

mamy rok 2011

 
Portret użytkownika tres
 #

Już poprawiliśmy ;p

 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

future2