Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 22 gości.

Sierpień 80: w Polsce szykanuje się związki zawodowe

Bogusław Ziętek.jpg

Sierpień 80 wystąpił z wnioskiem do Międzynarodowej Organizacji Pracy o interwencję w sprawie represjonowania działaczy związkowych w Polsce.

- Nie może być tak, że w kraju, w którym związek zawodowy odegrał tak znaczącą historycznie rolę, organizacje związkowe stawia się za cel ataków i inwigilacji - ocenia Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80. - W Polsce z niezwykłą łatwością można się pozbyć z pracy szefów struktur zakładowych organizacji związkowych, pomimo ochrony prawnej ich stosunku pracy, co zapewnia Ustawa o związkach zawodowych.

Ziętek wskazuje, że pracodawcy, widząc jak organa i instytucje państwa walczą ze związkami zawodowymi, sami przestają respektować prawa i wolności związkowe.

- W przesłanym MOP dokumencie przedstawiliśmy zaledwie kilka przykładów, gdzie ewidentnie doszło do pogwałcenia wszelkich norm prawa i podstawowych zasad demokracji w walce z niezależnymi wolnymi organizacjami związkowymi - zaznacza Ziętek. - Podkreśliliśmy, że jest to tylko i wyłącznie mały wycinek szerszej całości.

Sierpień 80 ma nadzieję, że Międzynarodowa Organizacja Pracy niezwłocznie zajmie się przesłanym wnioskiem.

Podobne skargi Sierpień 80 przygotowuje do Europejskiej Komisji Praw Człowieka. Chce też podjąć interwencję na forum Parlamentu Europejskiego.

Społeczność

UPA