Komunikat Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski z 30 lipca 1920 roku

  • warning: array_map() [function.array-map]: Argument #2 should be an array in /home/v55575293/domains/1917.net.pl/public_html/modules/system/system.module on line 1050.
  • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/v55575293/domains/1917.net.pl/public_html/includes/theme.inc on line 1845.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/v55575293/domains/1917.net.pl/public_html/includes/theme.inc on line 1845.
images.jpg

KOMUNIKAT.

Na terenach Polski, wyzwolonych z pod jarzma kapitału, powstał Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, w którego skład wchodzą t. t. Juljan Marchlewski, Feliks Dzierżyński, Feliks Kon, Edward Próchniak i Józef Unszlicht.
Komitet Tymczasowy, ujmując rządy w swe ręce stawia sobie za zadanie:
Aż do chwili utworzenia stałego rządu robotniczo-włościańskiego w Polsce kłaść podwaliny po przyszły ustrój Sowiecki Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. W tym celu Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski:
a)pozbawia władzy dotychczasowy rząd szlachecko-burżuazyjny,
b)odbudowuje i na nowo organizuje komitety fabryczne w miastach i folwarczne na wsi,
c)powołuje do życia miejscowe komitety rewolucyjne,
d)ogłasza za własność narodu fabryki, majątki ziemskie oraz lasy i oddaje je pod zarząd Komitetów robotniczych miejskich i wiejskich,
e)gwarantuje nietykalność ziemi włościan,
f)powołuje do życia organy bezpieczeństwa, gospodarcze i aprowizacyjne,
g) gwarantuje obywatelom, lojalnie wykonywającym rozkazy i polecenia władz rewolucyjnych, zupełne bezpieczeństwo.

Białystok
30 lipca 1920 r.

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski.