Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Przewodnik po kandydatach PPP - cz. II - łódzkie, małopolskie, mazowieckie

Kandydatki z Warszawy 2011

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

OKRĘG NR 11
 

Obejmuje powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
 

OKRĘG NR 11 MIEJSCE NR 1 - WOJCIECH ZYGMUNT WERBICKI
Wojciech Werbicki, lat 47, urodzony w Wieluniu, gdzie mieszka i pracuje w zespołach wyjazdowych SORu przy SP.ZOZ. Z zawodu  ratownik medyczny, społecznie - przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego (KZZPRM) oraz jeden z założycieli Polskiej Rady Ratowników Medycznych zrzeszającej wszystkie organizacje działające w strukturach ratownictwa medycznego w Polsce. Organizacje te wspólnie walczą z ekspansją prywatnych podmiotów na rynek usług medycznych, które niekoniecznie zgodnie z prawem wygrywają konkursy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Jak sam mówi: Kontrakty na ratownictwo medyczne i na specjalistykę przejmują firmy prywatne, a prywatyzacja dochodowych elementów ochrony zdrowia staje się faktem.
 
Razem ze związkowcami z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, KZZPRM uczestniczył w dwóch dużych manifestacjach, które odbyły się w Warszawie. Praca w zawodzie ratownika medycznego jest jego pasją. Dzisiaj nie wyobraża sobie, by mógł robić coś innego. Możliwość niesienia pomocy innym ludziom, ratowania ich życia wynagradza wszelkie niedogodności związane z tą pracą, a każde dziękuję od pacjenta, czy też jego rodziny stanowi największą zapłatę. Jest to również motorem napędowym w walce o lepszy byt ratowników medycznych, o to by ich wysiłki były współmierne do zarobków.


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

OKRĘG NR 12
Obejmuje powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki.
 
 
OKRĘG NR 12 MIEJSCE NR 11 - GRZEGORZ PIOTR BĄBACZ
 
Województwo małopolskie, Okręg wyborczy nr 12nr 11 na liście

Mieszkaniec Polanki Wielkiej.
Od 14 lat pracyje w Lear Corporatin - firmie produkującej tapicerki oraz fotele na rzecz zakładów samochodowych. Od 4 lat w Lear Corporation jest Przewodniczącym Komisji Zakładowej WZZ Sierpień 80

OKRĘG NR 13 - KRAKÓW

OKRĘG NR 13 MIEJSCE NR 2 - IWONA BEATA JANKOWSKA
 
Ma 35 lat, pochodzi z  powiatu gorlickiego. W Gorlicach ukończyła liceum ogólnokształcące, a w 2001 roku obroniła pracę magisterską na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie.
 
Po studiach chciała, jak większość jej kolegów i koleżanek, znaleźć pracę w zawodzie, co było bardzo trudne. Po kilku niezbyt udanych próbach zatrudniła się w markecie budowlanym OBI. Po wielu latach pracy w niezbyt dobrych warunkach, gdzie pracownik traktowany jest jako koszt, zdecydowała z kilkoma innymi kolegami założyć WZZ Sierpień 80. Działalność związkowa przyczyniła się do utraty pracy - jednak to nie zniechęciło jej do działania. Skutek okazał się odwrotny do zamierzonego przez pracodawcę  - wzrosła jej skuteczność w obronie pracowników. Chce walczyć o prawa pracownicze, głośno mówić o problemach, które dotyczą wszystkich pracowników sieci handlowych.

OKRĘG NR 13 MIEJSCE NR 18 - RYSZARD STANISŁAW MOŻDŻEŃ
 
 

Ryszard Możdżeń - 47 lat, urodzony w Krakowie.

Wykształcenie zawodowe : monter podzespołów elektronicznych. Obecnie Pracownik ArcelorMittal Poland SA - 23 lata pracy (20 lat jako I walcownik na Walcowni Gorącej i 3 lata jako dyspozytor Walcowni Gorącej)

OKRĘG NR 14 -  Obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzańskiOKRĘG NR 14 MIEJSCE NR 2 - MAŁGORZATA MARIA LEJA
 37 lat, mąż i dwójka dzieci.

Zawodowo przez kilkanaście lat pracowała jako krawcowa. W tej chwili pracuję dorywczo i zajmuję się prowadzeniem domu.
Na Podhalu mieszkam od urodzenia. Politykę omijałam szerokim łukiem, ponieważ o nas wyborcach - pracownikach  pamięta się tylko w czasie kampanii wyborczych. Mam dosyć ciągłych podwyżek, pracy ponad siły w sezonie i jej braku poza nim, często za minimalne wynagrodzenie.
Wiem, że to nie tylko mój problem więc próbujmy coś zmienić.


OKRĘG NR 15

Obejmuje miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki

Liderką jest Antonina Maria Hadała
 
 
 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OKRĘG NR 16
Obejmuje miasto Płock oraz powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski.
 
OKRĘG NR 16 MIEJSCE NR 3 - BEATA ANNA WOŹNIAK
 
Motorniczy w Tramwajach Warszawskich, działaczka związkowa "Sierpnia 80" 
 
OKRĘG NR 17

Obejmuje miasto Radom oraz powiaty:  białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
 
OKRĘG NR 17 MIEJSCE NR 1 - RENATA HENRYKA SZYSZKA
 
Działaczka związkowa z radomskiej Fabryki Łączników
 
 
OKRĘG NR 18- Obejmuje miasta Ostrołęka, Siedlce oraz powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski
 
OKRĘG NR 18 MIEJSCE NR 13 - DARIUSZ CHOROŚ
 
Działacz warszawskiej organizacji PPP, poglądy socjalistyczne, w życiu pracował w wielu zawodach.


OKRĘG NR 19 - MIASTO WARSZAWA

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 1 - MAGDALENA JANISZEWSKA
 
Magdalena Janiszewska lat 25.
Szkołę wyższą ukończyłam w październiku 2009 roku na kierunku Politologia, specjalizacja Stosunki Międzynarodowe otrzymując tytuł magistra, następnie kontynuując naukę otrzymałam dyplom studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne.
W roku 2005 dołączyłam do Partii Zielonych włączając się w akcje mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie ekologii.
Od niespełna roku koordynuje pracami Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80 w województwie mazowieckim, organizując akcje przciwko łamaniu praw pracowniczych oraz prywatyzacji służby zdrowia.
Urodziła sie i mieszkaw Warszawie. Wychowowując się tu, ucząc i żyjąc poznała bardzo dobrze problemy z jakimi zmaga się miasto i ludzie w nim mieszkający. Bez wątpienia stolica jest miastem kontrastów, gdzie z jednej strony widzimy wyrastające biurowce, ogromny kapitał jaki jest inwestowny, z drugiej zaś młodzież która przyjeżdza tu z nadzieją nowego lepszego życia zderzając się z zastraszjącymi cenami najmu, jedzenia, egzystencji. Młode małżeństwa starające sie przeżyć z miesiąca na miesiąc, spłacając raty kredytu w strachu przed utratą pracy, a kończąc na emerytach, którzy własnymi rękami odbudowywali nasze piękne miasto, w zamian dostając teraz emerytury, które nie pozwalają na wykupienie podstawowych leków. To właśnie tych ludzi chciałaby reprezentować w parlamencie, stojąc na straży ich interesów.
 
OKRĘG NR  19 MIEJSCE NR 2 - BOGDAN KANIA
 
Bogdan Kania lat 53, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie.
Od wielu lat mieszkam w Warszawie poznając uroki jak i problemy z jakimi boryka się miasto.
Od 2001 roku jestem związany w Polską Partią Pracy Sierpień 80 aktywnie włączając sie w walke przeciwko łamaniu praw pracowniczych.
Ćwierć wieku przepracował na PKP ostanie lata na stanowisku specjalisty-diagnosty zdobywając ogromne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 3 - KATARZYNA HELENA BIELIŃSKA
Katarzyna Helena Bielińska , doktorantka w dziedzinie filozofii, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.
Przebywała na stypendiach zagranicznych w Zagrzebiu i Belgradzie. Zajmuje się filozofią społeczną.
Przełożyła na język polski wiele tekstów o tematyce społeczno-politycznej.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 7 - RAFAŁ ROMAN ZIELENIEWSKI
 
Ukończył fizykę na Uniwersyte­cie Jagielloń­skim. Od 30 lat pracuję jako informatyk. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. systemu ERP/CRM w dużej firmie komputerowej, notowanej na giełdzie. Praca nauczyła mnie sztuki przewi­dywania wszyst­kich możliwości, cierpli­wości w kontaktach z ludźmi i zachowywa­nia spokoju nawet w czasie awarii systemu kompu­terowego.
Jestem bezpartyjnym człowiekiem o przekonaniach lewicowych. Realizuję różne projekty dla ich urzeczywistnienia. Jestem prze­wodni­czącym Sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz Sprawiedli­wości Społecznej Lewico­wa Al­ter­naty­wa. Działa na rzecz bezdomnych i zagrożonych eksmisją jako wiceprezes Polskiej Unii Lokato­rów. Udziela się w swoim środowisku sąsiedzkim i zostałem członkiem Rady Nadzor­czej Spółdzielni Mieszkaniowej STROP. Z rekomendacji Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych zostałem czło­nkiem Powiatowej Rady Zatrud­nienia m. st. Warszawy

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 18 - MARTA MAKUSZYŃSKA
 

Magister farmacji. Emerytka. 
W latach 2000-2003 byłam przewodniczącą Związku Zawodowego Farmaceutów. Sama muszę sobie dawać radę ze swoimi problemami zdrowotnymi, ponieważ służba zdrowia działa na zasadzie ściśle komercyjnej - jak zapłacisz dodatkowo, masz zapewnione wątpliwej jakości, za to kosztowne usługi medyczne, co do których nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że będą skuteczne. Przy postępującej prywatyzacji nasila się zjawisko wyciągania  od pacjentów dodatkowych pieniędzy pod jakimkolwiek pretekstem, natomiast rzeczywista dbałość o stan zdrowia pacjenta jest sprawą drugo-, a staje się powoli trzeciorzędną. Handel zdrowiem musi się skończyć.  Wszystkim Towarzyszom melduję - rzuciłam palenie papierosów, od roku nie palę - i zaoszczędziłam pieniądze, które mogę wydać na coś bardziej pożytecznego, a zarazem oszczędzić własne zdrowie, co w obecnej sytuacji jest nie do przecenienia, bardzo sobie chwalę swoją decyzję. Nie ma powodu napełniać kieszenie kapitalistów własną krzywdą.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 2 - DAWID WITOLD JAKUBOWSKI
 
Historyk i publicysta, swoje poglądy określający jako, "pomiędzy marksizmem-leninizmem a castryzmem". , dziennikarz obywatelski pisujący m.in.  dla salonu24, lewicy.pl, Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych.
Specjalizuje się w dziejach masowych ruchów społecznych, w tym rodzimego ruchu robotniczego, a także historii rewolucji rosyjskiej oraz historii i współczesności Kuby. Przekonania socjalistyczne mają tradycję w jego rodzinie sięgającą początków XX w., on sam dochodził do nich jednak samodzielnie.
WYWIAD Z DAWIDEM JAKUBOWSKIM

OKRĘG NR 20

- Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
 

OKRĘG NR 20 MIEJSCE NR 1 - MATEUSZ PISKORSKI
 
 
  ur. 18.V.1977, nauczyciel akademicki, doktor nauk politycznych, dziennikarz.
W 2001 roku ukończył kierunek politologia i nauki społeczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie nauk politycznych. W działalności naukowej zajmował się m.in. partiami i systemami partyjnymi, doktrynami politycznymi, myślą polityczną oraz socjologią polityki. Autor ponad 30 monografii i artykułów naukowych.
Poseł na Sejm RP V kadencji (2005-2007) - członek Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący Komisji ds. Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej. Rzecznik prasowy klubu parlamentarnego Samoobrona RP.
Założyciel i przewodniczący Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, stowarzyszenia zajmującego się analizowaniem procesów międzynarodowych i polityki zagranicznej oraz monitoringiem procesów demokratycznych oraz konfliktów zbrojnych, przede wszystkim na obszarze byłego ZSRR.
Włada biegle językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.
WYWIAD Z MATEUSZEM PISKORSKIM
 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Dobry kułak