Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Abramov: 85 rocznica morderstwa

b0000430_229256.jpg

Tekst ukazał się na portalu Lewica bez Cenzury w styczniu 2004 roku
 
„Żyć znaczy umierać” Fryderyk Engels
 
Osiemdziesiąt pięć lat temu 15 Stycznia 1919 roku dwójka liderów-założycieli Komunistycznej Partii Niemiec Karol Liebknecht i Róża Luksemburg zostali brutalnie zamordowani. Wydarzenie to miało długoterminowe następstwa i było zgubą  niemieckiej rewolucji i całego międzynarodowego ruchu robotniczego.
 
Krótki zarys działalności R. Luksemburg i K. Liebknechta
 
Pierwszym marksistowskim zagadnieniem jakim zajął się Karol Liebknecht był militaryzm. W 1907 roku napisał książkę „Militaryzm i Anty-militaryzm” ca co został skazany na karę więzienia. Wcześniej w 1905 roku brał udział w rewolucji rosyjskiej i od tego momentu zaczął gwałtownie zwalczać rewizjonizm. Od 1908 roku był posłem do pruskiego Landtagu, a od 1912 , deputowanym do niemieckiego Reichstagu z ramienia SPD. Uważał, że tylko poprzez międzynarodową solidarność robotników można pokonać militaryzm i dlatego tak dużo czasu poświęcał na agitacje wśród robotników pracujących w fabrykach wytwarzających sprzęt wojskowy. Gdy wybuchła I Wojna Światowa, Liebknecht początkowo nie zerwał z dyscypliną niemieckiej Socjaldemokracji i 4 Sierpnia 1914 roku głosował za udzieleniem kredytu na wojnę, ale już 2 Grudnia tego samego roku był jedynym posłem w parlamencie który głosował przeciw. Liebknecht przyjął bolszewickie hasło „o przekształcenie wojny imperialistycznej w wojnę domową”. Wraz z Różą Luksemburg założył Związek Spartakusa (Spartakusbund). Podczas jednej z demonstracji w 1916 roku na którą Spartakusowcy zaangażowali olbrzymią ilość robotników Liebknecht nawoływał do obalenia rządu odpowiedzialnego za wojnę. Został za to aresztowany i skazany przez sąd wojskowy na 4 lata więzienia. Tam też dotarła do niego wiadomość o wybuchu Rewolucji Październikowej.
 
Róża Luksemburg urodziła się w Polsce, ale od 1898 mieszkała i pracowała w Niemczech. Od początku była zajadłym przeciwnikiem rewizjonistycznych poglądów E.Bernsteina . Podobnie jak poglądy Milleranda nazywała je oportunistycznymi i twierdziła, że obaj panowie poszli z burżuazją na kompromis. Dała temu wyraz w swojej broszurce z 1899 „Reforma społeczna czy rewolucja?”. Brała aktywny udział w rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim. Po dwóch miesiącach została aresztowana, a w 1906 roku uwolniona skąd wróciła do Berlina. Krytykowała bolszewizm, twierdząc, że jest to ruch uzurpatorski, który zamiast wykonywać wolę mas narzuca im swoją. W pracy „Rewolucja rosyjska” z 1918 roku krytykowała sposób sprawowania władzy przez bolszewików. Krytykowała ich już w 1903 roku za ich hasło o prawie do samostanowienia każdego narodu.
 
 
W 1915 roku została aresztowana za działalność antywojenną. Zwolniono ją w lutym ,a po 4 miesiącach wraz z K. Liebknechtem została ponownie wsadzona do więzienia. Napisana przez nią w więzieniu broszura „Kryzys Socjaldemokracji” stała się platformą ideową Związku Spartakusa.
 
W grudniu 1918 powołano Komunistyczną Partie Niemiec. Karol Liebknecht wywołuje 6 stycznia tzw. Powstanie spartakusowców ,wbrew stanowisku Luksemburg. Ta jednak w geście solidarności nie odwraca się do niego plecami lecz aktywnie go wspiera mimo swego krytycznego stanowiska. Powstanie zostało stłumione , partia faktycznie musiała zejść do podziemia. To był koniec nadziei  na rychłe zmiany...
 
 
Śmierć
 
 
Tymczasem za głowę Luksemburg i Liebknechta niemiecka Socjaldemokracja wyznaczyła 100.000 marek. Nie miała własnych sił zbrojnych dlatego posłużyła się Freikorpsem. Czym był Freikorps? Były to formacje ochotnicze, które postanowiły toczyć wojnę na własną ręke i były finansowane przez zamożnych przemysłowców niemieckich. Był organizacją nacjonalistyczną, która wykształciła przyszłych nazistów. W marcu 1919 została użyta do zniszczenia Bawarskiej Republiki Socjalistycznej. Zamordowano w tedy ponad 600 działaczy komunistycznych.
 
 
Luksemburg i Liebknecht zostali aresztowani 15 stycznia 1919 roku na mocy decyzji samozwańczego sądu kapturowego oficerów  Freikorpsu . Zostali przetransportowani do sztabu generalnego Freikorpsu mieszczącego się w hotelu Eden. Luksemburg podobnie jak Liebknecht zginęła kilka godzin później. Została wywleczona z hotelu gdzie przed wyjściem uderzoną ją kolbą karabinu, następnie została zastrzelona w samochodzie a jej ciało wrzucono do kanału skąd zostało wyłowione dopiero 31 maja.
 
 
 
Ich mogiła znajduje się w Berlinie. Co roku z tej okazji wielu ludzi związanych z radykalną lewicą „pielgrzymuje” na ich grób. W 80 rocznicę śmierci pojawiło się prawie 150.000 osób!

Społeczność

LENIN