Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

Częstochowa: Związkowcy okupowali Urząd Miasta

Częstochowa - okupacja Urzędu Miasta (7 października 2011)

W sobotę 8 października zakończyła się okupacja Urzędu Miasta w Częstochowie w obronie zwolnionych członków "Solidarności" z Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Jak obwieścili związkowcy z częstochowskiej "S"

„My uczestnicy protestu, zgromadzeni solidarnie z bezprawnie wyrzuconymi z pracy liderami Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, w odpowiedzi na apel Wojewody Śląskiego, podjęliśmy wspólnie decyzję o zawieszeniu akcji protestacyjnej na okres głosowania w wyborach parlamentarnych”

Okupacja urzędu trwała od czwartku. Jej przyczyną było zwolnienie z pracy liderów związkowych w Częstochowskiem Przedsiębiorstwie Komunalnym. Po wymianie pism i wyjaśnieniach na początku września zwolnieni pracownicy zostali przywróceni do pracy.

2 tygodnie później wręczono im wypowiedzenia umow o prace, argumentując je fałszywymi oskarżeniami "kradzieży paliwa"

Według związkowych prawników zwolnienia są bezzasadne i niezgodne z prawem, gdyż dotyczą pracowników objętych ustawową ochroną. Tym samym zarząd przedsiębiorstwa złamał prawo. Jedynym właścicielem Spółki jest Miasto Częstochowa. "Solidarność" żąda od prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przywrócenia praworządności w podległej mu spółce.

Jak pisze strona "Solidarności", związkowcy że nie rozejdą się do domów bez decyzji o wycofaniu zwolnień.

Są zdeterminowani do podjęcia ostrzejszych form protestu.

W proteście uczestniczyli także koledzy związkowców z innych regionów : Śląsko-Dąbrowskiego, Podbeskidzie, Ziemi Radomskiej, Podlaskiego.

Społeczność

Lenin 005