Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 76 gości.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

400_F_9920017_U88MpPYKns97taPWsgL1Fux9oGED5c7Q.jpg

17 października przypada ogłoszony przez ONZ w 1987 roku Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem społecznym. Na świecie około półtora miliarda ludzi jest dotkniętych ubóstwem.

W Polsce z powodu skrajnego ubóstwa cierpi około 2 milionów osób, których dochody nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Według danych GUS i badań w ramach Diagnozy Społecznej 2011, sfera ubóstwa w Polsce liczebnie nieco się zmniejsza. Od 2009 r. liczba gospodarstw domowych, które nie mogą pozwolić sobie na zaspokojenie bieżących potrzeb, spadła o z 28 do 26 proc. Jednocześnie wzrosła jednak liczba ubogich osób utrzymujących się z tak zwanych źródeł utrzymania jak zasiłki, świadczenia rentowe i pielęgnacyjne i inne - od 2009 r. z 28,5 proc. do 36,4 proc. ubogich. Wyraźny wzrost wystąpił także w przypadku gospodarstw rencistów z 6,3 do 10,2 proc. Ubóstwem są zagrożone przede wszystkim rodziny niepełne i wielodzietne, wychowujące troje i więcej dzieci.

Polska, według danych Eurostatu, znajduje się w pierwszej piątce krajów europejskich, w których marnuje się najwięcej żywności, średnio dziewięć milionów ton rocznie, z czego ponad dwa miliony ton są marnowane przez konsumentów indywidualnych, a pozostałe ponad sześć milionów jest marnowanych masowo przez producentów, hurtowników i dystrybutorów. W ocenie Banków Żywności, wiele z tych produktów, z aktualnymi, choć krótkimi datami przydatności do spożycia mogłoby być przeznaczonych na pomoc potrzebującym.

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna