Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Oświadczenie Biura Prasowego KKE w sprawie wydarzeń z 20 października i tragicznej śmierci Dimitrisa Kotzaridisa

Dimitris Kotziradis

Oświadczenie Biura Prasowego KKE w sprawie zorganizowanej morderczej napaści na wiec PAME na Placu Syntagma i śmierci działacza związkowego PAME Dimitrisa Kotzaridisa
 

Z tej okazji zorganizowane grupy na specjalne rozkazy oraz anarcho-faszyści rozpętali atak koktajlami Mołotowa, gazem łzawiącym, granatami ogłuszającymi i kamieniami w celu rozpędzenia majestatycznego wiecu robotników i ludu na Pl. Syntagma, a zwłaszcza na obszarze, gdzie stacjonował PAME. Wynikiem tego ataku była śmierć działacza związkowego PAME, Dimitrisa Kotzaridisa, 53 l., sekretarza virońskiego oddziału Związku Robotników Budowlanych. Dziesiątki demonstrantów PAME odniosło rany.
 
 
Nienawiść zamaskowanych wobec ruchu robotniczego i ludowego oraz PAME wyraża furię sił służących systemowi i władzy burżuazyjnej. Rząd jest za to w ogromnym stopniu odpowiedzialny. Operacja zastraszania, zniesławiania i tłumienia ruchu robotniczego i ludowego jest zakorzeniona w strukturach, ośrodkach i służbach państwowych. Historia to pokazuje, dzisiejsza barbarzyńska i mordercza napaść również to udowadnia. Zamaskowani, anarcho-autonomiści, faszyści, czy jakkolwiek sami się nazywają, próbowali osiągnąć to, co nie powiodło się siłą zastraszania, szantażu i gróźb: zastraszyć lud tak, aby uległ. Obiektywnie wynika, że te same ośrodki dokonały prowokacyjnego morderczego podpalenia [oddziału banku] Marfin w dniu, w którym głosowano nad Memorandum, 5. maja 2010 roku.
 
 
Ich cel, aby rozpędzić wiec PAME nie został osiągnięty. Podobnie jak plany rządu, mechanizmów systemu, partii i plutokracji, chcących zastraszyć i stłumić potok ludowej kontrofensywy, który wylał na ulice wraz z 48-godzinnym strajkiem, również się nie powiodą.

See video

 
KKE wyraża żal i składa kondolencje rodzinie Dimitrisa Kotzaridisa, który poległ w walce o słuszną sprawę klasy robotniczej i ludu. Wyraża swoją solidarność z rannymi demonstrantami, ze wszystkimi, którzy bronili demonstracji robotniczej i ludowej przed bandami prowokatorów. Wzywa lud, aby powstał zdecydowanie; aby walczył wraz z KKE, aby organizował się w związkach zawodowych, w PAME i innych radykalnych organizacjach, które walczą przeciw polityce antyludowej, władzy monopoli. Oto siły opozycyjne wobec partii plutokracji, UE i MFW. To siła ludu odpierająca barbarzyńskie środki, przemoc i zastraszanie wszystkich mechanizmów represji. Lud może obalić politykę i władzę antyludową.
 
Tekst oryginalny pochodzi ze strony:
 
http://inter.kke.gr/News/news2011/2011-10-21-murderous-attack

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci