Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

Mity dotyczące kryzysu oraz odpowiedź KKE i klasowego ruchu związkowego

Grecja - przecz z "trojką" i rządzącą plutokracją

Tekst ukazał się oryginalnie w języku angielskim 16.02.2012 na stronie KKE pod adresem: http://inter.kke.gr/News/news2012/2012-02-16-metra/
 
 
---------------
 
 
Mity dotyczące kryzysu oraz odpowiedź KKE i klasowego ruchu związkowego
 
 
Piekło przygotowuje dla klasy robotniczej, dla całego ludu pracującego czarny front koalicji rządu, Trojki i plutokracji. Porozumienie w sprawie środków, które ogłoszono jest tylko zwiastunem nieskończenie gorszych środków, które zastosują w „nowym porozumieniu”  w czerwcu 2012 roku.
 
 
Nowe memorandum biedy, które przegłosowano 12 lutego, zawiera m.in. następujące środki:
 
 
1.       Płace
 
 
- Redukcja podstawowej pensji o 22% (Generalne Narodowe Porozumienie Zbiorowe (NGCA), porozumienia branżowe i zawodowe).
 
 
- Pensja podstawowa nowozatrudnionych pracowników będzie dodatkowo zredukowana o 10% obok 22% redukcji, tzn. redukcja o 32%.
 
 
- Zniesienie sektorowych umów zbiorowych.
 
 
- Zamrożenie płac do 2015 roku.
 
 
- Zatrudnienie na pełny etat zmieniane na zatrudnienie na pół etatu decyzją pracodawcy.
 
 
- Automatyczna podwyżka płacy w oparciu o staż pracy zawieszona dopóki bezrobocie nie spadnie poniżej 10%, faktycznie zostaje zniesiona.
 
 
- Umowy zbiorowe będą obowiązywać maksymalnie 3 lata.
 
 
- Wszystkie obecnie obowiązujące umowy zbiorowe wygasną rok po przyjęciu nowego memorandum.
 
 
- Rewizja NGCA do końca lipca w celu powiązania z pensjami podstawowymi w konkurencyjnych krajach (Portugalia, Turcja, Europa Środkowa i Południowowschodnia).
 
 
- Zniesienie jednostronnego odwoływania się do arbitrażu.
 
 
2.       Emerytury; składki społeczne
 
 
- Redukcja emerytur o 300 mln euro rocznie. Nowe cięcia dotkną zarówno podstawowe jak i dodatkowe emerytury.
 
 
-  Dalsze cięcia podstawowych emerytur kilku funduszy emerytalnych, które działać będą retrospektywnie od 1 stycznia 2012 roku.
 
 
- Połączenie wszystkich dodatkowych funduszy emerytalnych do czerwca 2012 roku i rozpoczęcie badań nad „czynnikiem trwałości, który poprawia świadczenia, aby szybko wyeliminować jakiekolwiek potencjalne zaburzenia równowagi w przyszłości” [a sustainability factor that adjust benefits to promptly eliminate any future imbalances should they occur], które doprowadzi do nowych cięć dodatków emerytalnych, a także rent.
 
 
- 2% redukcja społecznych składek pracodawców przez zniesienie składek do Organizacji Budownictwa Robotniczego oraz na pomoc społeczną. Organizacje odpowiednio ulegną zamknięciu.
 
 
 - Nowa redukcja składek pracodawców do IKA (największy fundusz emerytalny pracowników sektora prywatnego) od 1 stycznia 2013 roku o 3%.
 
 
3.       Pracownicy sektora publicznego; byłe przedsiębiorstwa państwowe; banki
 
 
- Zniesienie permanentnego zatrudnienia w byłych przedsiębiorstwach państwowych i bankach oraz redukcja pensji.
 
 
- Nowe zwolnienia 15 000 pracowników sektora publicznego w 2012 roku przez „rezerwę siły roboczej” [labour reserve].
 
 
- Redukcja liczby pracowników sektora publicznego zatrudnionych na umowy na czas określony przez nieprzedłużanie umów.
 
 
- Obcięcie o 638 mln euro pensji pracowników sektora publicznego, którym płaci się wg specjalnej skali płacowej, do końca lipca 2012 roku.
 
 
- Nowe cięcia płac w sektorze publicznym przez rewizję skal płacowych.
 
 
- Redukcja liczby pracowników sektora publicznego o 150 000 do 2015 roku oraz zatrudnianie w myśl zasady 1 zatrudnienie na 5 zwolnień.
 
 
- Redukcja ogólnego poboru na akademie (wojskowe, policyjne) gwarantujące automatyczne zatrudnienie w sektorze publicznym.
 
 
- Zamknięcie instytucji i podmiotów publicznych do czerwca 2012 r.
 
 
4.       Dodatkowe środki w 2012
 
 
- Redukcja wydatków w sektorze służby zdrowia i farmaceutycznym o 1,1 mld euro.
 
 
- Cięcia w serii świadczeń zdrowotnych poprzez uchwalenie kryteriów dochodowych.
 
 
- Redukcja świadczeń dla rodzin z więcej niż 3 dziećmi.
 
 
- Redukcja państwowych wydatków operacyjnych i konsumpcyjnych 0 300 mln euro.
 
 
- Cięcia w kilku podmiotach nadzorowanych przez Ministerstwa Edukacji i Kultury o 200 mln euro.
 
 
- Redukcja wydatków na nadgodziny lekarzy szpitalnych o 50 mln euro.
 
 
- Redukcja programów inwestycji publicznych o 400 mln euro.
 
 
- Redukcja wydatków na sprzęt wojskowy do obrony kraju.
 
 
- W czerwcu 2012 roku nowy system podatkowy, który zniesie serię ulg podatkowych dla części robotników. Większe ulgi podatkowe dla wielkiego kapitału.
 
 
Mity związane z kryzysem muszą zostać odrzucone
 
 
Masakra zdobyczy robotniczo-ludowych, którą wprowadza memorandum z 12.02.2012, jak również Memorandum 1 (2010) i tzw. program średnioterminowy nie została odkryta teraz, była szczegółowo opisana [we wszystkim] od Traktatu z Maastricht do „Strategii Europa 2020”, co zostało uzgodnione przez wszystkie rządu UE przed kryzysem. Kryzys dotyczy samego systemu kapitalistycznego, a nie długu, jak twierdzą różni burżuje i oportuniści. Kapitalistyczny kryzys jest okazją i pretekstem do narzucenia teraz środków, które zaplanowano już przedtem i które są niezbędne dla konkurencyjności i rentowności europejskich monopoli. To reakcyjne środki, które mają za swój bieżący cel skrajnie tanią siłę roboczą oraz masową likwidację małych i średnich przedsiębiorstw. Bez radykalnych zmian na poziomie gospodarki i władzy, dopóki wszędzie w UE dominują kapitalistyczne monopole nie może być mowy o rozwiązaniu proludowym, jak twierdzą siły oportunistyczne, takie jak SYN/SYRIZA i siły „Europejskiej Partii Lewicy” (ELP). Różne tzw. fundusze proludowe, utopijna humanizacja EBC, różne kredyty, które znowu będą spłacane przez lud albo przez obligacje europejskie, albo w wyniku renegocjacji, które proponuje ELP, albo przez podział długu na rzekomo uczciwy i odrażający [odious], co również oznaczałoby, że zapłaciłby lud.
 
 
Takie propozycje zarządzania służą rentowności kapitalistów i karzą lud, więc muszą zostać odrzucone.
 
 
Odpowiedź KKE i klasowego ruchu związkowego
 
 
Teraz przed ludem stoi odpowiedzialność. Należy zapobiec najgorszemu. Aby to zrobić, podstawowym kierunkiem ruchu ludowego musi być obalenie kapitalizmu. Jedyną droga wyjścia jest władza ludowa klasy robotniczej wraz z wycofaniem się z UE i jednostronnym umorzeniem długu. Nie ma innego rozwiązania dla ludu.
 
 
Na tej drodze intensyfikacji walki klasowej, obalenie rządu i wybory będą ogniwem w walce klasowej i będą korzystne dla ludu, pod warunkiem, że użyją ich jako broni do spowodowania jeszcze większej rysy na systemie politycznym. Teraz kwestia dla ludu i dla każdego robotnika, dla bezrobotnych, samo zatrudnionych, biednych rolników, młodzieży i kobiet z warstw ludowych, dla każdego tkwi nie tylko w ich wyzwoleniu od partii plutokracji, ale ich poparciu dla KKE. W ten sposób rysa będzie poważna.
 
 
Żaden inny wybór polityczny ich nie przeraża, nie czyni ich życia trudniejszym, ale ułatwia rozwiązanie polityczne, w którego następstwie może być realizowana masakra ludu. Ułatwi promocję nowych rezerw systemu politycznego, możliwe, że nowych partii lub sojuszy partyjnych, które będą szukać najefektywniejszych metod zwodzenia i ujarzmiania ludu. Tylko sojusz z KKE może służyć interesom ludu, ponieważ proludowa linia polityczna może istnieć tylko pod rządami władzy ludowej. Ale to nie wystarczy; robotnicy nie mogą na siebie patrzeć jedynie jako na wyborców. Muszą być aktywni, udzielać się w związkach na co dzień, komitetach walki w miejscach pracy, komitetach ludowych w sprawie wszystkich problemów ludu, aby antyludowa ofensywa spotykała się z praktyczną odpowiedzią, aż do ostatecznej walki o władzę.
 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Obama rev