Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 92 gości.

Polska służba zdrowia rozczarowuje obywateli

NFZ.jpg

Wzrasta niezadowolenie z opieki zdrowotnej. Taką postawę przejawia 78% ankietowanych.

Rozczarowanie funkcjonowaniem opieki zdrowotnej jest częstsze wśród respondentów relatywnie lepiej wykształconych, mieszkańców miast, zwłaszcza największych, osób aktywnych zawodowo, uczniów i studentów oraz badanych w wieku 35-44 lata.

Zadowolenie ze służby zdrowia deklarują głównie ludzie starsi, emeryci, renciści.

Większość ankietowanych nie dostrzega jednak problemów z dostępnością świadczeń lekarzy pierwszego kontaktu.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

jednolity front