Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 22 gości.

Karol Marks

Karol Marks (niem. Karl Heinrich Marx; ur. 5 maja 1818 w Trewirze, w Prusach, zm. 14 marca 1883 w Londynie) - filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca marksizmu, współzałożyciel Pierwszej Międzynarodówki.

Marks uchodzi za założyciela tzw. naukowego socjalizmu, który, wyrósłszy z jego poglądów filozoficznych, tylko w związku z nimi staje się zrozumiały. Marks pozostawał stale pod wpływem filozofii Hegla, zachował też jego sposób dociekania, jego dialektyczną metodę i przekonanie o identyczności „bytu” i „myślenia”. Szczytowym zakończeniem filozoficznego systemu Marksa jest jego materialistyczne pojmowanie dziejów, oparte na historycznym materializmie.

Pod względem ekonomicznym Karol Marks jest uczniem Ricarda, na którego teorii o wartości pracy oparł swój własny system, a zwłaszcza teorię wyzysku. Podobnie jak Ricardo, zapatruje się Marks bardzo pesymistycznie na położenie klasy pracującej i przepowiada upadek kapitalistycznego ustroju, wskutek ciągłego wzrostu klasy robotniczej i coraz bardziej zaostrzających się kryzysów (teoria katastrof). Ponieważ zaś według metody dialektycznej postęp dokonuje się w ten sposób, że w miejsce starego systemu przychodzi nowy, wręcz przeciwny, więc Marks potępiał wszystkie reformy socjalne, dążąc do zupełnego zniszczenia systemu kapitalistycznego w drodze rewolucji i do ugruntowania władzy proletariatu w drodze dyktatury.

Najważniejsze dzieła:
"Manifest partii komunistycznej" (1848)
"18. Brumaire'a Ludwika Bonaparte" (1852)

nieukończone dzieło "Kapitał" zawiera jego socjalistyczne poglądy i krytykę istniejącego społeczeństwa (3 t., wyd. 10. 1922)

Data publikacji Tytułikona sortowania Autor Odsłony
17.12.11 Znaczenie potrzeb człowieka w ustroju własności prywatnej i w ustroju socjalistycznym. Różnica między bogactwem rozrzutnym a bogactwem przemysłowym. Podział pracy Karol Marks 6,610
07.12.11 Własność prywatna a praca. Poglądy merkantylistów, fizjokratów, Adama Smitha, Ricarda i jego szkoły Karol Marks 7,079
14.12.11 Własność prywatna a komunizm. Różne etapy rozwoju poglądów komunistycznych. Komunizm prymitywny, zrównujący, i komunizm jako socjalizm, pokrywający się z humanizmem Karol Marks 7,740
05.12.11 Przeciwieństwo między kapitałem a pracą. Własność ziemska a kapitał. Karol Marks 4,850
15.01.09 Manifest Partii Komunistycznej Fryderyk Engels, Karol Marks 14,374
07.01.15 List Marksa do Engelsa (2 sierpnia 1862) 3,556
08.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział VI + Epilog Karol Marks 3,498
08.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział V Karol Marks 3,951
04.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział IV Karol Marks 3,773
27.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział III Karol Marks 3,106
21.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział II Karol Marks 3,155
15.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział I Karol Marks 3,661
14.06.11 Karol Marks: Tezy o Feuerbachu Karol Marks 4,730
13.11.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne (przedmowa) Karol Marks 3,988
29.12.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno filozoficzne cz.X (ostatnia) - Krytyka heglowskiej dialektyki i filozofii w ogóle Karol Marks 6,939
23.12.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno filozoficzne cz. IX -Pieniądz Karol Marks 6,913
27.11.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno filozoficzne cz. III - Renta gruntowa Karol Marks 7,705
13.03.12 Karol Marks: Płaca, cena i zysk (część II) Karol Marks 5,166
06.03.12 Karol Marks: Płaca, cena i zysk (część I) Karol Marks 6,430
11.05.13 Karol Marks: Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa Karol Marks 6,262
28.11.14 Karol Marks: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej (wstęp) Karol Marks 5,745
20.02.12 Karol Marks: Praca najemna i kapitał Karol Marks 6,287
08.05.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa i posłowie do wydania francuskiego Karol Marks 4,942
21.04.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa do wydania pierwszego Karol Marks 5,020
28.04.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa do wydania pierwszego Karol Marks 5,053
02.12.13 Karol Marks: Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników (1864 rok) Karol Marks, Klasycy marksizmu 5,361
12.05.14 Karol Marks: Do wydania trzeciego (przedmowa Fryderyka Engelsa z 1883 r.) Fryderyk Engels 4,740
26.12.13 Karol Marks, Fryderyk Engels: Krytyka programu gotajskiego (1875 rok) Fryderyk Engels, Karol Marks 6,741
23.11.11 Karol Marks - Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne cz.II - Kapitał i zysk z kapitału Karol Marks 6,442
11.06.14 Karol Marks - Kapitał Tom I - DZIAŁ PIERWSZY: TOWAR i PIENIĄDZ Rozdział pierwszy: Towar 3. Dwoisty charakter pracy zawarty w towarach (ODCINEK 3.) Karol Marks 16,974

Społeczność

che rebel