Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 22 gości.

Karol Marks

Karol Marks (niem. Karl Heinrich Marx; ur. 5 maja 1818 w Trewirze, w Prusach, zm. 14 marca 1883 w Londynie) - filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca marksizmu, współzałożyciel Pierwszej Międzynarodówki.

Marks uchodzi za założyciela tzw. naukowego socjalizmu, który, wyrósłszy z jego poglądów filozoficznych, tylko w związku z nimi staje się zrozumiały. Marks pozostawał stale pod wpływem filozofii Hegla, zachował też jego sposób dociekania, jego dialektyczną metodę i przekonanie o identyczności „bytu” i „myślenia”. Szczytowym zakończeniem filozoficznego systemu Marksa jest jego materialistyczne pojmowanie dziejów, oparte na historycznym materializmie.

Pod względem ekonomicznym Karol Marks jest uczniem Ricarda, na którego teorii o wartości pracy oparł swój własny system, a zwłaszcza teorię wyzysku. Podobnie jak Ricardo, zapatruje się Marks bardzo pesymistycznie na położenie klasy pracującej i przepowiada upadek kapitalistycznego ustroju, wskutek ciągłego wzrostu klasy robotniczej i coraz bardziej zaostrzających się kryzysów (teoria katastrof). Ponieważ zaś według metody dialektycznej postęp dokonuje się w ten sposób, że w miejsce starego systemu przychodzi nowy, wręcz przeciwny, więc Marks potępiał wszystkie reformy socjalne, dążąc do zupełnego zniszczenia systemu kapitalistycznego w drodze rewolucji i do ugruntowania władzy proletariatu w drodze dyktatury.

Najważniejsze dzieła:
"Manifest partii komunistycznej" (1848)
"18. Brumaire'a Ludwika Bonaparte" (1852)

nieukończone dzieło "Kapitał" zawiera jego socjalistyczne poglądy i krytykę istniejącego społeczeństwa (3 t., wyd. 10. 1922)

Data publikacji Tytuł Autor Odsłonyikona sortowania
27.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział III Karol Marks 2,966
21.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział II Karol Marks 3,017
08.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział VI + Epilog Karol Marks 3,331
07.01.15 List Marksa do Engelsa (2 sierpnia 1862) 3,433
15.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział I Karol Marks 3,483
04.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział IV Karol Marks 3,614
08.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział V Karol Marks 3,765
13.11.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne (przedmowa) Karol Marks 3,831
12.05.14 Karol Marks: Do wydania trzeciego (przedmowa Fryderyka Engelsa z 1883 r.) Fryderyk Engels 4,414
14.06.11 Karol Marks: Tezy o Feuerbachu Karol Marks 4,544
08.05.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa i posłowie do wydania francuskiego Karol Marks 4,641
21.04.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa do wydania pierwszego Karol Marks 4,698
05.12.11 Przeciwieństwo między kapitałem a pracą. Własność ziemska a kapitał. Karol Marks 4,699
28.04.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa do wydania pierwszego Karol Marks 4,737
20.05.14 Fryderyk Engels: Przedmowa do angielskiego wydania "Kapitału" (1886 r.) Fryderyk Engels 4,846
13.03.12 Karol Marks: Płaca, cena i zysk (część II) Karol Marks 4,859
02.12.13 Karol Marks: Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników (1864 rok) Karol Marks, Klasycy marksizmu 5,025
05.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 6.) Względna forma wartości Karol Marks 5,057
26.06.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 5.) Względna forma wartości Karol Marks 5,093
28.11.14 Karol Marks: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej (wstęp) Karol Marks 5,280
10.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 8.) Pełna forma wartości. Forma pieniężna Karol Marks 5,472
01.06.14 Fryderyk Engels: Przedmowa do czwartego wydania "Kapitału" (1890 r.) Fryderyk Engels 5,666
16.10.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 13.) Pieniądz Karol Marks 5,896
11.05.13 Karol Marks: Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa Karol Marks 5,899
20.02.12 Karol Marks: Praca najemna i kapitał Karol Marks 5,940
09.06.14 Karol Marks - Kapitał Tom I - DZIAŁ PIERWSZY: TOWAR i PIENIĄDZ Rozdział pierwszy: Towar 2. Dwoisty charakter pracy zawarty w towarach (ODCINEK 2.) Karol Marks 6,013
17.12.11 Znaczenie potrzeb człowieka w ustroju własności prywatnej i w ustroju socjalistycznym. Różnica między bogactwem rozrzutnym a bogactwem przemysłowym. Podział pracy Karol Marks 6,053
06.03.12 Karol Marks: Płaca, cena i zysk (część I) Karol Marks 6,113
23.11.11 Karol Marks - Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne cz.II - Kapitał i zysk z kapitału Karol Marks 6,127
21.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 11.) Pieniądz czyli cyrkulacja towarów. Miernik wartości Karol Marks 6,182

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse