Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 23 gości.

Karol Marks

Karol Marks (niem. Karl Heinrich Marx; ur. 5 maja 1818 w Trewirze, w Prusach, zm. 14 marca 1883 w Londynie) - filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca marksizmu, współzałożyciel Pierwszej Międzynarodówki.

Marks uchodzi za założyciela tzw. naukowego socjalizmu, który, wyrósłszy z jego poglądów filozoficznych, tylko w związku z nimi staje się zrozumiały. Marks pozostawał stale pod wpływem filozofii Hegla, zachował też jego sposób dociekania, jego dialektyczną metodę i przekonanie o identyczności „bytu” i „myślenia”. Szczytowym zakończeniem filozoficznego systemu Marksa jest jego materialistyczne pojmowanie dziejów, oparte na historycznym materializmie.

Pod względem ekonomicznym Karol Marks jest uczniem Ricarda, na którego teorii o wartości pracy oparł swój własny system, a zwłaszcza teorię wyzysku. Podobnie jak Ricardo, zapatruje się Marks bardzo pesymistycznie na położenie klasy pracującej i przepowiada upadek kapitalistycznego ustroju, wskutek ciągłego wzrostu klasy robotniczej i coraz bardziej zaostrzających się kryzysów (teoria katastrof). Ponieważ zaś według metody dialektycznej postęp dokonuje się w ten sposób, że w miejsce starego systemu przychodzi nowy, wręcz przeciwny, więc Marks potępiał wszystkie reformy socjalne, dążąc do zupełnego zniszczenia systemu kapitalistycznego w drodze rewolucji i do ugruntowania władzy proletariatu w drodze dyktatury.

Najważniejsze dzieła:
"Manifest partii komunistycznej" (1848)
"18. Brumaire'a Ludwika Bonaparte" (1852)

nieukończone dzieło "Kapitał" zawiera jego socjalistyczne poglądy i krytykę istniejącego społeczeństwa (3 t., wyd. 10. 1922)

Data publikacji Tytuł Autor Odsłony
29.12.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno filozoficzne cz.X (ostatnia) - Krytyka heglowskiej dialektyki i filozofii w ogóle Karol Marks 4,707
13.11.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne (przedmowa) Karol Marks 2,713
14.06.11 Karol Marks: Tezy o Feuerbachu Karol Marks 3,491
15.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział I Karol Marks 2,614
21.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział II Karol Marks 2,192
27.09.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział III Karol Marks 2,126
04.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział IV Karol Marks 2,726
08.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział V Karol Marks 2,793
08.10.13 Karol Marks: Wojna domowa we Francji - Rozdział VI + Epilog Karol Marks 2,287
07.01.15 List Marksa do Engelsa (2 sierpnia 1862) 2,255
15.01.09 Manifest Partii Komunistycznej Fryderyk Engels, Karol Marks 11,003
05.12.11 Przeciwieństwo między kapitałem a pracą. Własność ziemska a kapitał. Karol Marks 3,883
14.12.11 Własność prywatna a komunizm. Różne etapy rozwoju poglądów komunistycznych. Komunizm prymitywny, zrównujący, i komunizm jako socjalizm, pokrywający się z humanizmem Karol Marks 5,267
07.12.11 Własność prywatna a praca. Poglądy merkantylistów, fizjokratów, Adama Smitha, Ricarda i jego szkoły Karol Marks 5,256
17.12.11 Znaczenie potrzeb człowieka w ustroju własności prywatnej i w ustroju socjalistycznym. Różnica między bogactwem rozrzutnym a bogactwem przemysłowym. Podział pracy Karol Marks 3,904

Społeczność

marks