Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 116 gości.

Karol Marks

Karol Marks (niem. Karl Heinrich Marx; ur. 5 maja 1818 w Trewirze, w Prusach, zm. 14 marca 1883 w Londynie) - filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca marksizmu, współzałożyciel Pierwszej Międzynarodówki.

Marks uchodzi za założyciela tzw. naukowego socjalizmu, który, wyrósłszy z jego poglądów filozoficznych, tylko w związku z nimi staje się zrozumiały. Marks pozostawał stale pod wpływem filozofii Hegla, zachował też jego sposób dociekania, jego dialektyczną metodę i przekonanie o identyczności „bytu” i „myślenia”. Szczytowym zakończeniem filozoficznego systemu Marksa jest jego materialistyczne pojmowanie dziejów, oparte na historycznym materializmie.

Pod względem ekonomicznym Karol Marks jest uczniem Ricarda, na którego teorii o wartości pracy oparł swój własny system, a zwłaszcza teorię wyzysku. Podobnie jak Ricardo, zapatruje się Marks bardzo pesymistycznie na położenie klasy pracującej i przepowiada upadek kapitalistycznego ustroju, wskutek ciągłego wzrostu klasy robotniczej i coraz bardziej zaostrzających się kryzysów (teoria katastrof). Ponieważ zaś według metody dialektycznej postęp dokonuje się w ten sposób, że w miejsce starego systemu przychodzi nowy, wręcz przeciwny, więc Marks potępiał wszystkie reformy socjalne, dążąc do zupełnego zniszczenia systemu kapitalistycznego w drodze rewolucji i do ugruntowania władzy proletariatu w drodze dyktatury.

Najważniejsze dzieła:
"Manifest partii komunistycznej" (1848)
"18. Brumaire'a Ludwika Bonaparte" (1852)

nieukończone dzieło "Kapitał" zawiera jego socjalistyczne poglądy i krytykę istniejącego społeczeństwa (3 t., wyd. 10. 1922)

Data publikacjiikona sortowania Tytuł Autor Odsłony
06.06.14 Karol Marks - Kapitał Tom I - DZIAŁ PIERWSZY: TOWAR i PIENIĄDZ Rozdział pierwszy: Towar 1. Dwa czynniki towaru: wartość użytkowa i wartość (substancja wartości, wielkość wartości) (ODCINEK 1.) Ekonomia, Karol Marks 8,464
09.06.14 Karol Marks - Kapitał Tom I - DZIAŁ PIERWSZY: TOWAR i PIENIĄDZ Rozdział pierwszy: Towar 2. Dwoisty charakter pracy zawarty w towarach (ODCINEK 2.) Karol Marks 7,233
11.06.14 Karol Marks - Kapitał Tom I - DZIAŁ PIERWSZY: TOWAR i PIENIĄDZ Rozdział pierwszy: Towar 3. Dwoisty charakter pracy zawarty w towarach (ODCINEK 3.) Karol Marks 18,175
12.06.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 4.) Forma wartości czyli wartość wymienna. Prosta pojedyńcza lub przypadkowa forma wartości Karol Marks 9,110
26.06.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 5.) Względna forma wartości Karol Marks 6,341
05.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 6.) Względna forma wartości Karol Marks 6,353
09.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 7.) Całość prostej formy wartości Karol Marks 10,392
10.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 8.) Pełna forma wartości. Forma pieniężna Karol Marks 6,755
11.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 9.) Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica Karol Marks 8,624
12.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 10.) Proces wymiany Karol Marks 7,596
21.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 11.) Pieniądz czyli cyrkulacja towarów. Miernik wartości Karol Marks 7,451
14.08.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 12.) Środek cyrkulacji Karol Marks 7,717
16.10.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 13.) Pieniądz Karol Marks 7,254
28.11.14 Karol Marks: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej (wstęp) Karol Marks 6,787
07.01.15 List Marksa do Engelsa (2 sierpnia 1862) 3,992

Społeczność

Lenin001