Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

Fryderyk Engels

 

Był synem właściciela zakładów włókienniczych w Barmen i w Manchesterze, gdzie produkcja bawełny stała się rodzinną tradycją. Do historii przeszedł jako jeden z najbliższych współpracowników Karola Marksa (którego rodzinę utrzymywał) oraz twórców marksizmu i socjalizmu naukowego. W dziele Zasady komunizmu nakreślił wizję społeczeństwa po rewolucji dając wiele ogólnych, ale praktycznych wskazówek jak osiągnąć realizację idei komunistycznych. m.in.  postulat takiej organizacji systemu nauczania, aby robotnicy mogli się szybko przekwalifikowywać, co mogłoby zapobiegać bezrobociu i potrzebie tworzenia sztucznych miejsc pracy.
Po maturze podjął pracę w biurze jednej z fabryk ojca, później pracował w dużej firmie handlowej w Bremie. Służbę wojskową odbył w Berlinie, gdzie poznał zwolenników Hegla. Poglądy heglistów wpłynęły na ukształtowanie się światopoglądu młodego Fryderyka. W latach (1842-1844) pracował w zarządzie fabryki ojca w Manchesterze. W roku 1844 wyjechał do Paryża, gdzie poznał Karola Marksa. Zapisał się także do Związku Komunistów i innych organizacji robotniczych. Od roku 1844 był współpracownikiem wydawanych przez Karola Marksa i A. Rugego: „Deutsch-französische Jahrbücher”.
 
 
W 1844 napisał wspólnie z Marksem traktat Święta rodzina, czyli krytyka krytycznej krytyki, w którym poddał krytyce heglizm. W latach (1845—1848) przebywa razem z Marksem w Paryżu i Brukseli. Na przełomie lat (1848/1849) należał do redakcji „Neue Rheinische Zeitung”. Z powodu udziału w powstaniu badeńskim uciekł do Anglii. W latach (1856-69) mieszkał w Manchesterze, od 1870 pracował na polu publicystyki w Londynie, zakładając tam I i II Międzynarodówkę oraz biorąc udział w obronie Komuny Paryskiej. Główne dzieła: „Die Lage der arbeitenden Klasse in England” ("Położenie klasy robotniczej w Anglii) (1845), „Manifest der kommunistischen Partei” (Manifest Komunistyczny) (1848), razem z Karolem Marksem; wydał z rękopisu 2 i 3 tom „Kapitału” Marksa.

Data publikacji Tytuł Autor Odsłony
26.04.12 Fryderyk Engels - Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa W związku z badaniami Lewisa H. Morgana cz. I Fryderyk Engels 4,650
08.08.13 Fryderyk Engels: Anty-Dühring (przedmowy) Fryderyk Engels 7,344
01.06.13 Fryderyk Engels: Dialektyka przyrody - wstęp Fryderyk Engels 8,222
17.06.11 Fryderyk Engels: Do Wiery Zasulicz Fryderyk Engels 8,321
14.12.13 Fryderyk Engels: List do Augusta Bebla Fryderyk Engels 7,427
26.02.12 Fryderyk Engels: O zasadzie autorytetu Fryderyk Engels 8,213
01.06.14 Fryderyk Engels: Przedmowa do czwartego wydania "Kapitału" (1890 r.) Fryderyk Engels 7,472
26.01.14 Fryderyk Engels: Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy Fryderyk Engels 10,644
09.04.12 Fryderyk Engels: Rozwój socjalizmu od utopii do nauki - część I Fryderyk Engels 9,386
23.04.12 Fryderyk Engels: Rozwój socjalizmu od utopii do nauki - część II Fryderyk Engels 9,966
24.04.12 Fryderyk Engels: Rozwój socjalizmu od utopii do nauki - część III Fryderyk Engels 8,222
07.09.14 Fryderyk Engels: Wojna chłopska w Niemczech Fryderyk Engels, Klasycy marksizmu 8,607
04.01.12 Fryderyk Engels: Wstęp do broszury Karola Marksa "Praca najemna i kapitał" (1891 rok) Fryderyk Engels 10,857
11.06.10 Fryderyk Engels: Zasady komunizmu Fryderyk Engels 16,423
12.06.10 Fryderyk Engels: Zasady komunizmu (cz.2.) Fryderyk Engels 12,080
26.12.13 Karol Marks, Fryderyk Engels: Krytyka programu gotajskiego (1875 rok) Fryderyk Engels, Karol Marks 8,465
15.01.09 Manifest Partii Komunistycznej Fryderyk Engels, Karol Marks 16,641
28.11.15 Włodzimierz Lenin: Fryderyk Engels (1895) Włodzimierz Lenin 6,895

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Obama rev