Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Fryderyk Engels

 

Był synem właściciela zakładów włókienniczych w Barmen i w Manchesterze, gdzie produkcja bawełny stała się rodzinną tradycją. Do historii przeszedł jako jeden z najbliższych współpracowników Karola Marksa (którego rodzinę utrzymywał) oraz twórców marksizmu i socjalizmu naukowego. W dziele Zasady komunizmu nakreślił wizję społeczeństwa po rewolucji dając wiele ogólnych, ale praktycznych wskazówek jak osiągnąć realizację idei komunistycznych. m.in.  postulat takiej organizacji systemu nauczania, aby robotnicy mogli się szybko przekwalifikowywać, co mogłoby zapobiegać bezrobociu i potrzebie tworzenia sztucznych miejsc pracy.
Po maturze podjął pracę w biurze jednej z fabryk ojca, później pracował w dużej firmie handlowej w Bremie. Służbę wojskową odbył w Berlinie, gdzie poznał zwolenników Hegla. Poglądy heglistów wpłynęły na ukształtowanie się światopoglądu młodego Fryderyka. W latach (1842-1844) pracował w zarządzie fabryki ojca w Manchesterze. W roku 1844 wyjechał do Paryża, gdzie poznał Karola Marksa. Zapisał się także do Związku Komunistów i innych organizacji robotniczych. Od roku 1844 był współpracownikiem wydawanych przez Karola Marksa i A. Rugego: „Deutsch-französische Jahrbücher”.
 
 
W 1844 napisał wspólnie z Marksem traktat Święta rodzina, czyli krytyka krytycznej krytyki, w którym poddał krytyce heglizm. W latach (1845—1848) przebywa razem z Marksem w Paryżu i Brukseli. Na przełomie lat (1848/1849) należał do redakcji „Neue Rheinische Zeitung”. Z powodu udziału w powstaniu badeńskim uciekł do Anglii. W latach (1856-69) mieszkał w Manchesterze, od 1870 pracował na polu publicystyki w Londynie, zakładając tam I i II Międzynarodówkę oraz biorąc udział w obronie Komuny Paryskiej. Główne dzieła: „Die Lage der arbeitenden Klasse in England” ("Położenie klasy robotniczej w Anglii) (1845), „Manifest der kommunistischen Partei” (Manifest Komunistyczny) (1848), razem z Karolem Marksem; wydał z rękopisu 2 i 3 tom „Kapitału” Marksa.

Data publikacji Tytułikona sortowania Autor Odsłony
26.04.12 Fryderyk Engels - Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa W związku z badaniami Lewisa H. Morgana cz. I Fryderyk Engels 5,334
08.08.13 Fryderyk Engels: Anty-Dühring (przedmowy) Fryderyk Engels 8,476
01.06.13 Fryderyk Engels: Dialektyka przyrody - wstęp Fryderyk Engels 9,440
17.06.11 Fryderyk Engels: Do Wiery Zasulicz Fryderyk Engels 9,524
14.12.13 Fryderyk Engels: List do Augusta Bebla Fryderyk Engels 8,654
26.02.12 Fryderyk Engels: O zasadzie autorytetu Fryderyk Engels 9,577
01.06.14 Fryderyk Engels: Przedmowa do czwartego wydania "Kapitału" (1890 r.) Fryderyk Engels 8,755
26.01.14 Fryderyk Engels: Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy Fryderyk Engels 12,335
09.04.12 Fryderyk Engels: Rozwój socjalizmu od utopii do nauki - część I Fryderyk Engels 10,699
23.04.12 Fryderyk Engels: Rozwój socjalizmu od utopii do nauki - część II Fryderyk Engels 11,493
24.04.12 Fryderyk Engels: Rozwój socjalizmu od utopii do nauki - część III Fryderyk Engels 9,488
07.09.14 Fryderyk Engels: Wojna chłopska w Niemczech Fryderyk Engels, Klasycy marksizmu 10,127
04.01.12 Fryderyk Engels: Wstęp do broszury Karola Marksa "Praca najemna i kapitał" (1891 rok) Fryderyk Engels 11,953
11.06.10 Fryderyk Engels: Zasady komunizmu Fryderyk Engels 18,588
12.06.10 Fryderyk Engels: Zasady komunizmu (cz.2.) Fryderyk Engels 13,672
26.12.13 Karol Marks, Fryderyk Engels: Krytyka programu gotajskiego (1875 rok) Fryderyk Engels, Karol Marks 10,100
15.01.09 Manifest Partii Komunistycznej Fryderyk Engels, Karol Marks 18,562
28.11.15 Włodzimierz Lenin: Fryderyk Engels (1895) Włodzimierz Lenin 8,179

Społeczność

LENIN - rocznica