Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Włodzimierz Lenin

Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku . Założył partię bolszewicką . Lenin był synem inspektora szkolnego . Ukończył gimnazjum , a następnie studiował prawo na uniwersytecie w Kazaniu . Brał udział w wystąpieniach antycarskich za co został aresztowany i usunięty z uczelni , a studia ukończył jako ekstern wydziału prawa na uniwersytecie w Petersburgu . Przez cały ten okres prowadził nielegalną działalność polityczną i publicystyczną w kółkach marksistowskich wśród studentów i robotników . W 1895 roku nawiązał kontakty z działaczami zachodnioeuropejskiego ruchu robotniczego . W 1895 roku doprowadził do połączenia kółek marksistowskich w Rosji w Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej , a w grudniu tego roku został aresztowany i zesłany na Syberię. Po powrocie z zesłania założył gazetę marksistowską „ Iskra ” , wydawaną za granicą i przemycaną do Rosji . W 1903 roku na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji doprowadził do powstania nurtu bolszewickiego z Leninem jako jego przywódcą . W czasie rewolucji 1905-1907 kierował działalnością polityczną bolszewików w Rosji . Był prześladowany przez władze carskie i dlatego w latach 1907-1917 przebywał na emigracji , a nawet w Polsce - w Krakowie i Białym Dunajcu pod Poroninem , gdzie redagował „ Prawdę ” . Podczas pobytu na emigracji był działaczem i przywódcą lewicy w II Międzynarodówce . Po wybuchu pierwszej wojny światowej , po krótkim pobycie w austriackim areszcie wyjechał do Szwajcarii . Dążył do zjednoczenia lewicy socjaldemokratycznej oraz wysunął hasło przekształcenia „ wojny imperialistycznej w wojnę domową ” . Po rewolucji lutowej w Rosji Niemcy umożliwiły Leninowi przejazd do Szwecji , skąd wrócił w kwietniu 1917 roku do Piotrogrodu i ogłosił tezy kwietniowe w których sformułował nową linię polityczną partii bolszewików wysuwając hasło : „ cała władza w ręce rad ” .  W październiku 1917 roku kierował powstaniem zbrojnym , które zapoczątkowało rewolucję październikową . W październiku 1917 roku na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad został wybrany na przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych , którą to funkcję pełnił do końca życia . W końcu sierpnia 1918 roku został ciężko ranny w wyniku zamachu.  W 1919 roku z inicjatywy Lenina powstała Międzynarodówka Komunistyczna tzw. Komintern . Lenin był inicjatorem utworzenia w grudniu 1922 roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - ZSRR . Ciało jego zostało zmumifikowane i spoczywa w Moskwie w specjalnym pomieszczeniu zwanym Mauzoleum Lenina .

Data publikacji Tytuł Autor Odsłonyikona sortowania
04.11.17 Włodzimierz Lenin: W związku z czwartą rocznicą rewolucji październikowej Włodzimierz Lenin 447
08.12.13 Włodzimierz Lenin: O stosunku partii robotniczej do religii Włodzimierz Lenin 2,875
06.09.11 Włodzimierz Lenin: Zadania socjaldemokratów rosyjskich (1898 rok) Włodzimierz Lenin 3,149
14.10.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VIII - UTOPISTA KAROL MARKS I PRAKTYCZNA RÓŻA LUKSEMBURG Włodzimierz Lenin 3,185
05.04.14 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny) Klasycy marksizmu, Włodzimierz Lenin 3,234
20.07.13 Ze wspomnień Klary Zetkin - Opinie Lenina w kwestiach obyczajowych i o kwestii kobiecej cz.I Klara Zetkin, Włodzimierz Lenin 3,235
14.02.15 Włodzimierz Lenin: Zagadnienie pokoju Włodzimierz Lenin 3,273
23.07.13 Ze wspomnień Klary Zetkin - Opinie Lenina w kwestiach obyczajowych i o kwestii kobiecej (część II) Klara Zetkin, Włodzimierz Lenin 3,330
21.12.13 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział II - Historycznie konkretne postawienie zagadnienia Włodzimierz Lenin 3,383
13.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III KONKRETNE WŁAŚCIWOŚCI ZAGADNIENIA NARODOWEGO W ROSJI I BURŻUAZYJNO-DEMOKRATYCZNE JEJ PRZEKSZTAŁCENIE Włodzimierz Lenin 3,390
27.03.10 Włodzimierz Lenin: Plan ogólnorosyjskiego pisma politycznego Włodzimierz Lenin 3,401
14.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział IV - Ciąg dalszy. Uzupełniające wyjaśnienia Engelsa Włodzimierz Lenin 3,426
17.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział VI - Zwulgaryzowanie marksizmu przez oportunistów Włodzimierz Lenin 3,480
15.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział IV - "PRAKTYCYZM” W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 3,511
22.04.13 Włodzimierz Lenin: O haśle Stanów Zjednoczonych Europy Włodzimierz Lenin 3,531
17.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział V - LIBERALNA BURŻUAZJA I SOCJALISTYCZNI OPORTUNIŚCI W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 3,556
07.01.15 Włodzimierz Lenin: Nasz program (1899 rok) Włodzimierz Lenin 3,609
20.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VI - ODERWANIE SIĘ NORWEGII OD SZWECJI Włodzimierz Lenin 3,621
12.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział III - Doświadczenie Komuny Paryskiej 1871. Analiza Marksa Włodzimierz Lenin 3,636
10.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. V) Włodzimierz Lenin 3,729
19.06.10 Włodzimierz Lenin: Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu Włodzimierz Lenin 3,742
13.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej (przedmowa) Włodzimierz Lenin 3,810
05.07.10 Włodzimierz Lenin: Sojusz robotników z pracującymi i wyzyskiwanymi chłopami Włodzimierz Lenin 3,873
25.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VII - UCHWAŁA LONDYŃSKIEGO KONGRESU MIĘDZYNARODOWEGO Z ROKU 1896 Włodzimierz Lenin 3,922
09.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. IV) Włodzimierz Lenin 3,967
08.03.15 Włodzimierz Lenin: Kapitalizm a praca kobiet (1913) Włodzimierz Lenin 4,026
02.07.12 Włodzimierz Lenin: O czystce partii Włodzimierz Lenin 4,048
08.03.14 Włodzimierz Lenin: Władza radziecka a sytuacja kobiet (1919) Włodzimierz Lenin 4,138
25.04.10 Włodzimierz Lenin: O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe) Włodzimierz Lenin 4,198
07.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II) Włodzimierz Lenin 4,340

Społeczność

front