Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 117 gości.

Międzynarodowa Organizacja Pracy: Polska ogranicza wolność zrzeszania się w związkach zawodowych

logo ILO.jpg

Międzynarodowa Organizacja Pracy udzieliła oficjalnej rekomendacji polskiemu rządowi, krytykując przepisy określające prawo do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych. Była to reakcja na skargę związkowców z „Solidarności”, którzy w sierpniu ubiegłego roku zwrócili się do niej z prośbą o pomoc w tej sprawie.

Skarga ta dotyczyła statusu osób pracujących na zasadzie samozatrudnienia bądź umów cywilnoprawnych, które w myśl obecnych przepisów nie mogą należeć do związków. W ich obecnym brzmieniu prawo do zrzeszania się w organizacjach tego typu mają jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. To duży problem w sytuacji, w której Polska jest krajem największego upowszechnienia niepewnych form zatrudnienia w całej UE. MOP jest zdania, że obecne uregulowania muszą zostać zmienione.

"Solidarność" wniosła skargę z powodu naruszenia przez Polskę ratyfikowanej przez nią konwencji nr 87 MOP „O wolności związkowej i ochronie praw związkowych” z 1948 r. Niezgodność naszego prawa z jej ustaleniami przejawia się w tym, że możliwość zrzeszania się w organizacjach związkowych mają wg niego jedynie „pracownicy”. Paradoksalnie termin ten dyskryminuje istotną część pracujących, albowiem jego określenie w kodeksie pracy nie odnosi się do tzw. umów śmieciowych. W efekcie istotna część zatrudnionych nie ma prawa do organizowania się.

Portret użytkownika tres
 #

O tym jak antypracownicze jest prawo pracy w Polsce możemy się przekonać na przykładzie Huty Batory. Ci ludzie powinni mieć prawo strajkować ale strajk był nielegalny dlatego ze związki zawodowe nie miały prawa podjąc strajk.

http://www.1917.net.pl/?q=node/9472

 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

che rebel