Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

KKE: W sprawie utworzenia obozów koncentracyjnych dla imigrantów

Grecja - PAME przeciwko obozom dla imigrantów

 
 
KKE: W sprawie utworzenia obozów koncentracyjnych dla imigrantów
 
Tekst ukazał się oryginalnie 29.03.2012 w języku angielskim na stronie Komunistycznej Partii Grecji (KKE)  pod adresem: http://inter.kke.gr/News/news2012/2012-03-29
 
 
Rząd socjaldemokratów (PASOK) i liberałów (ND) rozpocznie tworzenie obozów koncentracyjnych dla imigrantów z wykorzystaniem funduszy UE. Te obozy będą funkcjonowały w celu deportacji ludzi pozbawionych środków do życia, którzy w wyniku wojen i interwencji imperialistycznych oraz kapitalistycznego barbarzyństwa w swoich krajach szukają lepszego losu w krajach UE.
 
 
Co charakterystyczne, będą one miały potrójne ogrodzenia wysokie na 3 metry zgodnie z standardami NATO. Warta na zewnątrz pełniona będzie przez uzbrojony personel policyjny, a wewnątrz przez prywatnych pracowników ochrony. Wszystko to będzie wspierane przez środki nadzoru technicznego (monitoring wideo).
 
 
Rząd koalicyjny dwóch największych partii burżuazyjnych twierdzi, że w ten sposób z jednej strony rozwiąże kwestię nielegalnej imigracji, a z drugiej stworzy miejsca pracy, rzekomo walcząc z bezrobociem.
 
Oświadczenie Biura Prasowego KC KKE brzmi następująco:
 
 
„Chęć rządu koalicyjnego PASOK-ND, przy zgodzie lub przyzwoleniu partii i regionalnych prefektów kapitału, aby stworzyć 30 obozów koncentracyjnych dla imigrantów w 10 regionach kraju, począwszy od Neapoli Kozani, musi spotkać się z gwałtownym oporem ludu. Jest ona częścią bardziej ogólnej i bezwzględnej ofensywy przeciwko prawom robotników lokalnych oraz zagranicznych i jej celem nie jest rozwiązanie ich palących problemów. Czciciele spod ołtarza kapitalistycznego zysku nie mają ani możliwości, ani chęci poradzenia sobie z przestępczością, prostytucją, narkotykami i bankructwami małych sklepów. Obszary „oczyszczone” z imigrantów poddane zostaną wyzyskowi wielkiego kapitału. Chce on się uwolnić od demonstracji i mobilizacji ruchu ludowego. Operacjom porządkowym [clean-up operations], masowym aresztowaniom i deportacjom imigrantów towarzyszyć będzie intensyfikacja zastraszania i represji wobec praw robotników zarówno lokalnych jak i zagranicznych.
 
Stworzenie obozów koncentracyjnych dla imigrantów było planowane przez wiele lat przez partie kapitału, które rządzą krajem. Istnieje już grupa państw członkowskich UE i „chętnych” państw trzecich, które już otrzymały na ten cel wsparcie finansowe z UE. Czynią to ci, którzy są odpowiedzialni za masową imigrację i fale uchodźców w Grecji i UE, którzy zarzynali ludy i doprowadzali je do głodu i imigracji. To ci sami ludzie, którzy zubożają i ciągle popychają sekcje greckiego ludu na drogę ku emigracji. Chcą imigrantów jako taniej siły roboczej pozbawionej praw, aby mogli powiększać pasożytnicze zyski kapitału. Oto „cywilizacja” i „wartości” kapitalizmu. Warstwy ludowe lokalnych społeczności nie powinny dać się zwieść obietnicom rzekomych hojnych rekompensat z powodu funkcjonowania obozów.
 
 
Chcą więzić ludzi masowo w warunkach najbardziej nieakceptowanych i nieznośnych przez okres do 18 miesięcy, pomimo faktu, że większość chce udać się do innych krajów UE i jest uwięziona w Grecji z powodu Układu z Schengen i II Konwencji Dublińskiej. Chcą nawet uwięzić uchodźców proszących o azyl, aby deportować ich do krajów, gdzie ich życiu zagraża niebezpieczeństwo, otwarcie pogwałcając prawa uchodźców wyrażone w Konwencji Genewskiej.
 
 
Palące problemy masowej imigracji i wzrostu przestępczości są integralną częścią systemu kapitalistycznego wyzysku i imperializmu, zyskują na sile w wyniku rywalizacji między imperialistami oraz kryzysu systemu i nie mogą być rozwiązane przez środki represyjne, obozy i ogrodzenia oraz zwolenników kapitalistycznego barbarzyństwa i wolnego rynku.
 
 
Propozycja rządzenia przez KKE uderza w przyczyny imigracji masowej, przestępczości, zjawisk społecznych ukazujących zgniliznę kapitalizmu i przybierających na sile podczas jego kryzysu i jego zastojów. Wraz z wystąpieniem z UE, NATO i organizacji imperialistycznych, uspołecznieniem monopoli, gospodarką centralnie planowaną dla dobra ludu i kontrolą robotniczo-ludową uderzy, w interesie wytwórców bogactwa, w korzenie współczesnego handlu niewolnikami, pracy bez ubezpieczenia, prostytucji i gwałtu na wszystkich prawach człowieka.
 
 
KKE wzywa robotników, aby przez swoją działalność i w głosowaniu ukarała odpowiedzialnych za tworzenie coraz większej ilości palących problemów, które pogrążyły rodziny robotnicze i ludowe w niepewności.
 
 
Wzywa Greków i obcokrajowców do wspólnej walki z następującymi żądaniami:
 
 

  1. Rządowe plany stworzenia obozów koncentracyjnych muszą zostać odwołane.
  2. Należy stworzyć humanitarne i godne, otwarte i publiczne tymczasowe ośrodki przyjęć dla imigrantów-uchodźców, gdzie udostępni się opiekę zdrowotną, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, tłumaczy i pomoc prawną. Specjalną opieką ciał państwowych objęci zostać muszą nieletni imigranci i uchodźcy, matki i dzieci, ofiary siatek przemycających ludzi.
  3. Azyl lub tymczasowy status humanitarny musi zostać nadany uchodźcom oraz tym, którzy pochodzą z państw pod imperialistyczną okupacją lub dotkniętych wojną domową.
  4. Wszystkim, którzy chcą udać się do innego państwa UE, należy dostarczyć dokumenty podróżne. Nieposłuszeństwo wobec Układu z Schengen i II Konwencji Dublińskiej.
  5. Należy zaprzestać stosowania nowych środków represji wobec imigrantów na granicy oraz zlecenia pilnowania granic częściowo mechanizmom UE (FRONTEX, Europejski System Nadzoru Granic).
  6. Przerwane musi być uczestnictwo Grecji w imperialistycznych misjach zagranicznych.
  7. Imigranci żyjący i pracujący w Grecji muszą zostać zalegalizowani [must be legalised] i posiadać pełne prawa pracownicze, społeczne i demokratyczne.”

Społeczność

jednolity front