Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Benedykt XVI wygłasza apel w obronie uciskanych

c845510ccf88b40f14b90df24c4493dc,46,1,0-21-512-287-0.jpg

W swoim przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości składania listów uwierzytelniających przez nowych ambasadorów Etiopii, Malezji, Irlandii, Fidżi i Armenii przy Watykanie, papież zaapelował do przywódców państw o wprowadzanie ustawodawstwa socjalnego, które miałoby zmniejszać nierówności. Ponadto zwierzchnik Kościoła Katolickiego wyraził głębokie ubolewanie nad postępującą pauperyzacją społeczeństw, a jako jej rozwiązanie zaproponował stosowanie polityki wyrównywania szans, poszerzania demokracji, oraz wprowadzania w gospodarce zasad zrównoważonego rozwoju. Skrytykował natomiast puste ekonomiczne frazesy typu "wzrost gospodarczy", tak licznie obecne w burżuazyjnej propagandzie a tak niewiele wnoszące do faktycznej poprawy sytuacji uciskanych.
Wielkie cierpienia zarówno materialne, jak i duchowe, które powodują na świecie ubóstwo i nędza wymagają nowej mobilizacji sił dla przeciwstawienia się w duchu sprawiedliwości i solidarności tym zagrożeniom, wobec których stoi człowiek, społeczeństwo i środowisko - powiedział papież.

Tym samym apel Benedykta XVI wpisuje się w postulaty głoszone przez komunistów, od wielu lat.

Portret użytkownika Ancanar
 #

To cwaniak niech da troche z watuykanskich bogactw grabionych przez stulecia.

 
Portret użytkownika uno
 #

Gada jak porządny komunista! Jeszcze trochę i go polubię.

 
Portret użytkownika Ancanar
 #

Gadać gada. Ważne żeby robił jak na Chrześcijanina przystało!

 
Portret użytkownika Olga
 #

Może ten pan z watykańskich pałaców oddałby część swoich dochodów i wspomógł w ten sposób biednych tego świata. Samym gadaniem im nie pomoże!

 
Portret użytkownika trece
 #

Katolicka nauka społeczna w dziedzinie spraw socjalnych nie jest taka głupia, choć oczywiście daleko jej do socjalizmu czy komunizmu. Niemniej jednak, skoro tak konserwatywny papież jak Benedykt XVI ubolewa nad pauperyzacją społeczeństw, świadczy to o tym, iż na świecie faktycznie źle się dzieje. Ale samym gadaniem papież nic nie pomoże - finansjera i tak go olewa.

 

Społeczność

jednolity front