Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

PIERWSZA SOLIDARNOŚĆ

Trzydzieści lat temu masowe strajki robotnicze wstrząsnęły biurokracją rządzącą PRL i pojawiła się nadzieja, że można kulawy system podpierający się kredytami z Zachodu skierować na drogę autentycznego socjalizmu, gdzie władzę sprawowaliby robotnicy zrzeszeni w radach bądź komitetach a nie podlizujący się Zachodowi partyjni oficjele, tym samym uratować socjalne zdobycze PRL-u przed restauracją kapitalizmu rodzącą się w łonie nomenklatury, spółek polonijnych itp..

Niestety fakt braku rewolucyjnego, marksistowskiego kierownictwa, zadecydował, że we władzach "Solidarności" znalazły się sprzedajne kurewki na pasku imperialistów takie jak Wałęsa, bądź pro-kapitalistyczni liberałowie.

To między innymi doprowadziło do sytuacji, w której sztandar Solidarności- sztandar ruchu robotniczego został wykorzystany jako sztandar kontrrewolucji. Państwo ułomnego socjalizmu, zdeformowane państwo robotnicze, zostało zastapione bandyckim neoliberalnym kapitalizmem. Poniżej znajdują się teksty na ten temat

Niewiele jest precedensów takiego załgania historii "pierwszej Solidarności", jakiego jesteśmy dziś świadkami. Całe rozdziały tej historii przeinacza się nie...

Partia zaczęła zatracać charakter ruchu robotniczego. W coraz mniejszym stopniu była partią robotniczą, w coraz większym – partią urzędniczą

Bezrobocie, fatalne warunki pracy, ograniczone uprawnienia socjalne - to wszystko jest dokładnym przeciwieństwem celów robotników Sierpnia 1980 roku

Trzydzieści lat temu masowe strajki wstrząsnęły biurokracją. Pojawiła się nadzieja, że można kulawy system skierować na drogę autentycznego socjalizmu

Mimo spadku cen mieszkań w niektórych miastach, możliwość zakupu własnego lokum na kredyt jest coraz mniejsza. Mieszkania są niedostępne dla większości społeczeństwa

W sierpniu 1980 roku, potężna fala strajków wstrząsnęła rządzącym Polską stalinowskim reżimem. Hasła i formy współpracy, które wyłoniły się w toku walk 1980 r., były...

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci