Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky

Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II)

Węgry 1919

DEMOKRACJA BURŻUAZYJNA A DEMOKRACJA PROLETARIACKA

Kwestia, w nieludzki sposób zagmatwana przez Kautsky'ego, wygląda w rzeczywistości jak następuje:

Pogląd, że Rady są niezbędne, jako organizacja bojowa, ale że nie powinny przeobrażać się w organizacje państwowe, jest pod względem praktyczno-politycznym jeszcze bardziej niedorzeczny, niż pod względem teoretycznym. Nawet w czasach pokojowych, kiedy nie ma sytuacji rewolucyjnej, masowa walka robotników z kapitalistami, na przykład strajki masowe, wywołują straszne rozjątrzenie z obu stron, niezwykłą zaciekłość walki, ciągłe powoływanie się burżuazji na to, że pozostaje ona i chce pozostawać <

Udaje on, że w teorii w niczym nie zgadza się z oportunistami, w rzeczywistości zaś zgadza się z nimi w praktyce we wszystkim, co jest istotne (czyli we wszystkim, co dotyczy rewolucji)

PEŁEN TEKST

Wytłuszczenia fragmentów tekstu pochodzą od redakcji WR

Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. I)

Kautsky.jpg

Prezentujemy poniżej ważne dzieło Włodzimierza Lenina, które nie doczekało się jeszcze internetowego wydania w języku polskim, polemikę Lenina z Karlem Kautskym zatytuowaną "Rewolucja proletariack

Społeczność

jednolity front