Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Polska Partia Pracy

Gliwice: Dali przykład pracownicy Walcowni Łabędy, teraz czas na Hutę Łabędy

PPP WZZ Sierpień 80 agitacja

W czwartek /29 listopada związkowcy WZZ "Sierpień 80" przekonywali hutników Huty Łabędy w Gliwicach do głosowania za strajkiem generalnym w województwie śląskim

Andrzej Warzęcha: To lewica musi obalić układ okrągłego stołu!

Polska ideowa lewica

To lewica musi obalić układ okrągłego stołu!

Palikot weźmie udział w obchodach 1 maja 2012?! Liczy na 20 000 uczestników!

images.jpg

Przewodniczący Ruchu Palikota - Janusz Palikot - w czwartek, 15 grudnia br.

Wznowienie strajku w PZL Świdnik planowane na środę

PZL Świdnik

Załoga PZL Świdnik nie przyjęła propozycji zaproponowanych przez zarząd.

Przewodnik po kandydatach PPP - cz. III - podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie

ela_fornalczyk.jpg

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (OKRĘG NR 21)

OKRĘG NR 21 MIEJSCE NR 2 - TOMASZ ANDRZEJ HUREK
 
 

Przewodnik po kandydatach PPP - cz. II - łódzkie, małopolskie, mazowieckie

Kandydatki z Warszawy 2011

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

OKRĘG NR 11
 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OKRĘG NR 16
Obejmuje miasto Płock oraz powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski.
 
OKRĘG NR 16 MIEJSCE NR 3 - BEATA ANNA WOŹNIAK
 
Motorniczy w Tramwajach Warszawskich, działaczka związkowa "Sierpnia 80" 
 
OKRĘG NR 17

Obejmuje miasto Radom oraz powiaty:  białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
 
OKRĘG NR 17 MIEJSCE NR 1 - RENATA HENRYKA SZYSZKA
 
Działaczka związkowa z radomskiej Fabryki Łączników
 
 
OKRĘG NR 18- Obejmuje miasta Ostrołęka, Siedlce oraz powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski
 
OKRĘG NR 18 MIEJSCE NR 13 - DARIUSZ CHOROŚ
 
Działacz warszawskiej organizacji PPP, poglądy socjalistyczne, w życiu pracował w wielu zawodach.


OKRĘG NR 19 - MIASTO WARSZAWA

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 1 - MAGDALENA JANISZEWSKA
 
Magdalena Janiszewska lat 25.
Szkołę wyższą ukończyłam w październiku 2009 roku na kierunku Politologia, specjalizacja Stosunki Międzynarodowe otrzymując tytuł magistra, następnie kontynuując naukę otrzymałam dyplom studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne.
W roku 2005 dołączyłam do Partii Zielonych włączając się w akcje mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie ekologii.
Od niespełna roku koordynuje pracami Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80 w województwie mazowieckim, organizując akcje przciwko łamaniu praw pracowniczych oraz prywatyzacji służby zdrowia.
Urodziła sie i mieszkaw Warszawie. Wychowowując się tu, ucząc i żyjąc poznała bardzo dobrze problemy z jakimi zmaga się miasto i ludzie w nim mieszkający. Bez wątpienia stolica jest miastem kontrastów, gdzie z jednej strony widzimy wyrastające biurowce, ogromny kapitał jaki jest inwestowny, z drugiej zaś młodzież która przyjeżdza tu z nadzieją nowego lepszego życia zderzając się z zastraszjącymi cenami najmu, jedzenia, egzystencji. Młode małżeństwa starające sie przeżyć z miesiąca na miesiąc, spłacając raty kredytu w strachu przed utratą pracy, a kończąc na emerytach, którzy własnymi rękami odbudowywali nasze piękne miasto, w zamian dostając teraz emerytury, które nie pozwalają na wykupienie podstawowych leków. To właśnie tych ludzi chciałaby reprezentować w parlamencie, stojąc na straży ich interesów.
 
OKRĘG NR  19 MIEJSCE NR 2 - BOGDAN KANIA
 
Bogdan Kania lat 53, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie.
Od wielu lat mieszkam w Warszawie poznając uroki jak i problemy z jakimi boryka się miasto.
Od 2001 roku jestem związany w Polską Partią Pracy Sierpień 80 aktywnie włączając sie w walke przeciwko łamaniu praw pracowniczych.
Ćwierć wieku przepracował na PKP ostanie lata na stanowisku specjalisty-diagnosty zdobywając ogromne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 3 - KATARZYNA HELENA BIELIŃSKA
Katarzyna Helena Bielińska , doktorantka w dziedzinie filozofii, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.
Przebywała na stypendiach zagranicznych w Zagrzebiu i Belgradzie. Zajmuje się filozofią społeczną.
Przełożyła na język polski wiele tekstów o tematyce społeczno-politycznej.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 7 - RAFAŁ ROMAN ZIELENIEWSKI
 
Ukończył fizykę na Uniwersyte­cie Jagielloń­skim. Od 30 lat pracuję jako informatyk. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. systemu ERP/CRM w dużej firmie komputerowej, notowanej na giełdzie. Praca nauczyła mnie sztuki przewi­dywania wszyst­kich możliwości, cierpli­wości w kontaktach z ludźmi i zachowywa­nia spokoju nawet w czasie awarii systemu kompu­terowego.
Jestem bezpartyjnym człowiekiem o przekonaniach lewicowych. Realizuję różne projekty dla ich urzeczywistnienia. Jestem prze­wodni­czącym Sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz Sprawiedli­wości Społecznej Lewico­wa Al­ter­naty­wa. Działa na rzecz bezdomnych i zagrożonych eksmisją jako wiceprezes Polskiej Unii Lokato­rów. Udziela się w swoim środowisku sąsiedzkim i zostałem członkiem Rady Nadzor­czej Spółdzielni Mieszkaniowej STROP. Z rekomendacji Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych zostałem czło­nkiem Powiatowej Rady Zatrud­nienia m. st. Warszawy

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 18 - MARTA MAKUSZYŃSKA
 

Magister farmacji. Emerytka. 
W latach 2000-2003 byłam przewodniczącą Związku Zawodowego Farmaceutów. Sama muszę sobie dawać radę ze swoimi problemami zdrowotnymi, ponieważ służba zdrowia działa na zasadzie ściśle komercyjnej - jak zapłacisz dodatkowo, masz zapewnione wątpliwej jakości, za to kosztowne usługi medyczne, co do których nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że będą skuteczne. Przy postępującej prywatyzacji nasila się zjawisko wyciągania  od pacjentów dodatkowych pieniędzy pod jakimkolwiek pretekstem, natomiast rzeczywista dbałość o stan zdrowia pacjenta jest sprawą drugo-, a staje się powoli trzeciorzędną. Handel zdrowiem musi się skończyć.  Wszystkim Towarzyszom melduję - rzuciłam palenie papierosów, od roku nie palę - i zaoszczędziłam pieniądze, które mogę wydać na coś bardziej pożytecznego, a zarazem oszczędzić własne zdrowie, co w obecnej sytuacji jest nie do przecenienia, bardzo sobie chwalę swoją decyzję. Nie ma powodu napełniać kieszenie kapitalistów własną krzywdą.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 2 - DAWID WITOLD JAKUBOWSKI
 
Historyk i publicysta, swoje poglądy określający jako, "pomiędzy marksizmem-leninizmem a castryzmem". , dziennikarz obywatelski pisujący m.in.  dla salonu24, lewicy.pl, Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych.
Specjalizuje się w dziejach masowych ruchów społecznych, w tym rodzimego ruchu robotniczego, a także historii rewolucji rosyjskiej oraz historii i współczesności Kuby. Przekonania socjalistyczne mają tradycję w jego rodzinie sięgającą początków XX w., on sam dochodził do nich jednak samodzielnie.
WYWIAD Z DAWIDEM JAKUBOWSKIM

OKRĘG NR 20

- Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
 

OKRĘG NR 20 MIEJSCE NR 1 - MATEUSZ PISKORSKI
 
 
  ur. 18.V.1977, nauczyciel akademicki, doktor nauk politycznych, dziennikarz.
W 2001 roku ukończył kierunek politologia i nauki społeczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie nauk politycznych. W działalności naukowej zajmował się m.in. partiami i systemami partyjnymi, doktrynami politycznymi, myślą polityczną oraz socjologią polityki. Autor ponad 30 monografii i artykułów naukowych.
Poseł na Sejm RP V kadencji (2005-2007) - członek Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący Komisji ds. Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej. Rzecznik prasowy klubu parlamentarnego Samoobrona RP.
Założyciel i przewodniczący Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, stowarzyszenia zajmującego się analizowaniem procesów międzynarodowych i polityki zagranicznej oraz monitoringiem procesów demokratycznych oraz konfliktów zbrojnych, przede wszystkim na obszarze byłego ZSRR.
Włada biegle językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.
WYWIAD Z MATEUSZEM PISKORSKIM
 

Przewodnik po kandydatach - cz. I - dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, łódzkie

Patryk Kosela, lider listy w okręgu nr 1WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
OKRĘG NR 6
Obejmuje miasto na prawach powiatu: Lublin oraz powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki
Liderem listy w Lublinie jest Szymon Martys z Kraśnika, Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Publikował m.in. w "Trybunie Robotniczej", "Kurierze Związkowym", "Ofensywie", "Wiadomościach Uniwersyteckich", "Nowym Robotniku" oraz na Portalu Spraw Zagranicznych.
Członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy oraz sekretarz ds. młodzieży i studentów Polskiej Partii Pracy.
Lista lubelska jest licznie reprezentowana przez związkowców - zarówno frezerów z fabryki PZL-Świdnik, np. na miejscach 8, 11 i 17 (Artur Fijałkowski, Jarosław Płowaś, Zbigniew Sala), jak i kasjerki z  Tesco w Lublinie - Zofia Wach (nr 2) i  w Łukowie (Zofia Szulej)
OKRĘG NR 7 - Obejmuje miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość oraz powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski
 
Liderem listy jest WIESŁAW RYSZARD WROTKOWSKI
 
Wykształcenie wyższe - Uniwersytet Gdański - mgr matematyki. Wieloletni nauczyciel, wizytator, Inspektor Oświaty i Wychowania. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w dziedzinie oświaty.
 
 
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - OKRĘG NR 8

OKRĘG NR 8 MIEJSCE NR 3 - ROMAN WIESŁAW BADACH - ROGOWSKI
 
Urodziłsię  we Wrocławiu, ma 45 lat. Wykształcenie: magister ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia oraz licencjat ratownictwa medycznego, absolwent Akademii Finansów w Warszawie oraz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Aktualnie pracuje jako ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze (od 19 lat). Od lat działa na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego w Polsce. Jako członek zespołu ds. nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przy Ministrze Zdrowia brał czynny udział w pracach dotyczących legislacji w ratownictwie medycznym.
Jest współzałożycielem i pierwszym zastępcą przewodniczącego Polskiej Rady Ratowników Medycznych,  autorem trzech projektów ustaw: o zawodzie ratownika medycznego, o samorządzie ratowników medycznych i o zaopatrzeniu emerytalnym dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych.
Jest przewodniczącym Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego przy WSPRSPZOZ w Zielonej Górze i delegatem Komisji Krajowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego ds. legislacji w Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Czynnie uczestniczy w edukacji zdrowotnej prowadząc kursy z zakresu pierwszej pomocy oraz uczestnicząc w pokazach i festynach (m. In. Piknik Wszyscy Razem w Drzonowie, Lubuski Piknik Zdrowia).
 
OKRĘG NR 8 MIEJSCE NR 9 - ZDZISŁAW PIKULSKI
Jest doświadczonym działaczem samorządowym i społecznym. Przez dwie kadencje był radnym, delegatem Sejmiku Wojewódzkiego, członkiem Zarządu Miasta i Gminy. Przez 15 lat pełnił funkcję sołtysa i przewodniczącego Rady Sołeckiej, był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów.
Przez 10 lat był delegatem Lubuskiej Izby Rolniczej, prezesem Kółka Rolniczego i kuratorem Spółdzielni Kółek Rolniczych. Przez kilkanaście lat był przewodniczącym Rady Gminnej Zreszenia IZS oraz członkiem Rady Wojewódzkiej Zreszenia IZS. Wiele lat pełnił różne funkcje w Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kożuchowie oraz w Gminnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Od młodych lat był aktywnym oraz skutecznym działaczem społecznym i członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalnością społeczną zajmuje się od ponad 40 lat. Posiada bogate doświadczenie społeczne i zawodowe. Pracował na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych.
Ma wykształcenie średnie oraz ukończone szereg kursów specjalistycznych i ekonomicznych. Uczestniczył w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych. Między innymi uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Zarządzania w Zakopanem.
Zdzisław Pikulski był też redaktorem i współpracownikiem pism lokalnych, był także ławnikiem i kuratorem sądowym. Za swą działalność został wielokrotnie wyróżniony i odznaczony przez szereg instytucji i organizacji. Jest człowiekiem wrażliwym i uczuciowym, reagującym natychmiast na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość społeczną. Każdą ludzką sprawę traktuje z najwyższym szacunkiem i powagą. Dlatego nadal deklaruje swą służbę na rzecz społeczeństwa naszego kraju
 
 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 
OKRĘG NR 9 - MIASTO ŁÓDŹ
 
OKRĘ NR 9 MIEJSCE NR 1 - JAROSŁAW ZDZISŁAW GŁĘBSKI
 
Janusz Głębski lat 57 żonaty, jeden syn, zawód: ratownik medyczny.
Przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Służb Ratowniczych.
Odznaczony złotym medalem za długoletnią służbę.

OKRĘG NR 9 MIEJSCE NR 14 - URSZULA PAULINA ORLIŃSKA
 Mieszkanka Łodzi. Pracuje jako ekspedientka.Wykształcenie średnie.
 
OKRĘG NR 10 - Obejmuje miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski, Skierniewice oraz powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski
 

OKRĘG NR 10 MIEJSCE NR 1 - BOLESŁAW KAZIMIERZ HERUDZIŃSKI
 
Urodził się i mieszka w Bełchatowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez większość życia pracował z KWB Bełchatów, związkowiec, obecnie na emeryturze
 
 

Społeczność

che rebel