Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

kapitał

Chciwość kapitału sięga zenitu - połowa bezrobotnych to młodzi

Bezrobocie

Jak donosi dziennik Rzeczpospolita, w 2014 roku bezrobocie może sięgnąć 14%, o ile sytuacja gospodarcza w kraju się nie poprawi.

UNESCO uhonorowała Karola Marksa

Marks i Engels

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) wpisała dzieła Karola Marksa na międzynarodową listę dziedzictwa dokumentacyjnego, uznając je za bezcenne dla historii i

Karol Marks: Praca najemna i kapitał

KAPITALISTA

Napisane: grudzień 1847
Po raz pierwszy opublikowane: w «Neue Rheinische Zeitung» w numerach z dn. 5—8 i 11 kwietnia 1849 r.

Własność prywatna a praca. Poglądy merkantylistów, fizjokratów, Adama Smitha, Ricarda i jego szkoły

Karol Marks

Własność prywatna a praca. Poglądy merkantylistów, fizjokratów, Adama Smitha, Ricarda i jego szkoły

Źródło: http://marxists.org/polski/marks-engels/1844/rekopisy/rekopisy.htm#R06

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

LENIN