Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

historia polskiego ruchu robotniczego

Polski ruch robotniczy w latach reakcji (1908-1912)

Stołypin - carski minister spraw wewnątrznych

Tadeusz Daniszewski: Zarys historii polskiego ruchu robotniczego
 

Michał Domański: Przeciwko gloryfikacji polskiego reakcyjnego podziemia

Wytępimy NSZ

Michał Domański

Przeciwko gloryfikacji polskiego reakcyjnego podziemia

Ryszard Rauba: O co walczymy ? - Deklaracja programowa Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (tzw. mała deklaracja, Warszawa, 1 marca 1943 roku)

PPR walczy i zwycięża

 
 
 
 
 
 

Przypisy:
 

1KC PPR miał tu ma myśli funkcjonujący wówczas w podziemiu, konspiracyjny administracyjny aparat państwowy (tzw. Administracja Zastępcza). Aparat ten tworzony był w okresie okupacji hitlerowskiej przez Komendę Główną Armii Krajowej i tzw. Delegaturę Rządu emigracyjnego na kraj.

Społeczność

UPA