Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 19 gości.

ABC Marksizmu

Idee klasowe i panowanie klasowe. Przekształcanie się nadbudowy

Kaplica Sykstyńska (freski Michała Anioła)

Maurice Cornforth  
 

Źródło: Maurice Cornforth, Materializm historyczny , wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1964, str. 139-145
 
  Wersja elektroniczna: Władza Rad (www.1917.net.pl), 2012     
Przypisy:
 
[9] K. Marks i F. Engels, Manifest komunistyczny, cyt. wyd., str. 77—78.
 
[10] K. Marks i F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. I, cyt. wyd., str. 228.
 
 
[11]  Tamże, str. 253.
 
[12]. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycz­nej, cyt. wyd., str. 5.
­

Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa

Wyzysk

Materializm historyczny
 
 
Rozdział III
 
Sposób produkcji
 
Część II
 
WYZYSK

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

rot front